De Overstap Tiel 10-14: meer voorbereid en later kiezen voortgezet onderwijs

22 sep 2021
In Nederland worden leerlingen op twaalfjarige leeftijd op onderwijsniveaus ingedeeld. Dat is voor sommige leerlingen te vroeg. Dat vinden het Lingecollege, de besturen van de Tielse basisscholen (CPOB, OPO-R en SKOR) en de gemeente Tiel. Om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs, ontwikkelden zij ‘De Overstap Tiel 10-14’.

Een aanvullend onderwijsprogramma voor kinderen die in het aankomend schooljaar in groep 8 zitten en in 2022 naar de brugklas gaan.

Tweejarig programma

Het aanvullende onderwijsprogramma bestaat uit twee schooljaren. In het eerste schooljaar volgen de leerlingen één middag in de week uitdagend (taal)onderwijs op het Lingecollege. In het tweede schooljaar starten de leerlingen samen in een brede brugklas. Met de extra ondersteuning wordt het gemakkelijker voor leerlingen te slagen in het voortgezet onderwijs.

Verder uitgroeien

Wat begint als een aanvullend onderwijsprogramma zal verder uitgroeien. Op basis van de eerste ervaringen wordt besproken hoe dat eruit gaat zien. Uitgangspunt is dat leerlingen binnen het 10-14-aanbod pas na hun veertiende voor een voortgezet onderwijsniveau kiezen.

Aanmelden via eigen leerkracht

Het aanvullende onderwijsprogramma start na de herfstvakantie. Leerlingen kunnen via hun eigen school aanmelden. Leerkrachten van de Tielse basisscholen zijn op de hoogte van het initiatief en zullen dit zelf voorstellen aan leerlingen en hun ouders. Andersom kunnen leerlingen en ouders hier ook naar informeren bij de leerkracht.