Deelproject Kwelkade en Kleine Plantage

Voor de watergang aan de Kwelkade en Kleine Plantage is een ontwerp gemaakt met natuurvriendelijke oevers. Het oeverplan sprak nog van drijvende bakken met planten maar natuurvriendelijke oevers bleken goed mogelijk. Het parkachtige blijft bestaan ondanks het omvormen van de harde rand naar een vloeiende. De beschoeiing tussen gazon en watergang wordt dus verwijderd. De beplanting op de flauwe oevers laten we aan de natuur over. Het wordt niet ingezaaid maar door enkele jaren driemaal te maaien komt de begroeiing naar wens op. Op de steile oevers wordt gras gezaaid.

De bewoners rondom de watergang maakten tijdens twee bijeenkomsten hun ideeën kenbaar. De belangrijkste is de gewenste afwisseling in begroeiing. Zij zien graag kleurige kruiden afgewisseld met lage begroeiing. Daardoor blijft het zicht op het water behouden. In het plan worden flauwe oevers afgewisseld met steile oevers. Op de steile oevers komt lage beplanting en daarmee houdt de gemeente rekening met de wensen.

Het ontwerp staat op de tekeningen: