Deelproject Rauwenhof-Drumpt

Voor enkele watergangen in Rauwenhof en Drumpt is een tekening gemaakt met natuurvriendelijke oevers. Waar mogelijk hebben we flauwe oevers ontworpen. Dat zijn oevers die langzaam aflopen. In een brede watergang plaatsen we een onderwaterberm. De andere watergangen blijven zoals ze zijn. De beplanting op de flauwe oevers laten we aan de natuur over. Het wordt niet ingezaaid maar door enkele jaren driemaal te maaien komt de begroeiing naar wens op. Op de steile oevers en in bermen zaaien we gras. De struikbegroeiing op de versmalde grondwal komt terug.

In het najaar van 2018 starten de werkzaamheden. In het stuk tussen de Antoon Coolenstraat en de Moespot beginnen we nog niet. Voor dit stuk houden we eerst een extra informatiebijeenkomst.

Het ontwerp staat op de tekeningen:

Beplantingsplan

Voor de waterpartij langs de Suze Groenewegstraat en Antoon Coolenstraat maakte de gemeente een beplantingsplan. De verschillende tekeningen kunt u hieronder bekijken. In de verklarende plantenlijst zijn de Latijnse namen vertaald. De foto’s bij de namen kunt u op internet opzoeken.