Definitief positieve uitspraak voor Tiel in geschil bouwkosten Westluidense Poort

15 Feb 2021
De Raad van Arbitrage voor de bouw heeft een definitieve uitspraak gedaan in het geschil tussen bouwer en gemeente over de bouwkosten van het project Westluidense Poort. De bouwer vorderde in totaal 3,5 miljoen euro van de gemeente. Na een eerdere positieve uitspraak in november 2019 heeft de Raad van Arbitrage ook in hoger beroep alle vorderingen afgewezen.

Wethouder Melissen: “We hebben stevig geïnvesteerd in de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkeling van de Westluidense Poort. Daar hoorde ook het maken van goede contractuele afspraken met de bouwer bij. Daar plukken we nu de vruchten van. Dit is voor de gemeente een heel positieve uitspraak, waar tegen verder ook geen beroep meer mogelijk is.“