Definitieve vaststelling evenementenkalender

7 Feb 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 januari 2019 de evenementenkalender april 2019 - april 2020 hebben vastgesteld.

Deze kalender is verplicht voor alle evenementen die in meer of mindere mate bepaalde risico’s met zich mee brengen. Evenementen die niet of nauwelijks een risico vormen hoeven niet volgens de jaarplanning (evenementenkalender) te worden behandeld. Door de link die er is met de hinderscore en voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn ze toch opgenomen.

Over de concept-evenementenkalender kon men een zienswijze geven. Van deze mogelijkheid heeft niemand gebruik gemaakt. Reden om de evenementenkalender aan te passen was er dus niet. Aan het eind van de ter inzage termijn hebben echter drie organisatoren zelf een wijzigingsverzoek ingeleverd. Stichting evenementen KTSM heeft de aanmelding van het Tielertal Bierfest op vrijdag 31 mei ingetrokken. Stichting Wielerpromotie Rivierenland heeft de start- en finishlocatie van de Flipjes toertocht veranderd . Deze is niet meer bij Hotel Van der Valk maar bij het wielersportcentrum aan de Schaarsdijkweg. Stichting Sint heeft de datum van de Sinterklaasintocht in overleg met Ondernemersvereniging Hart van Tiel veranderd in zondag 24 november. Deze aanpassingen zijn alsnog verwerkt in de kalender.

Als u wilt kan het besluit en de evenementenkalender worden toegestuurd. Met het vaststellen van de kalender worden (nog) geen rechtsgevolgen beoogd.Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk wanneer de evenementenvergunning wordt verleend.