Dijkversterking geeft stad nieuw gezicht

29 mei 2021
In 2022 start het werk om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal sterker te maken. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van onze stad. Daarover hebben de gemeente, het waterschap, het Rijk, en de firma Van Dijkhuizen afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het projectplan voor de dijkversterking. Dit plan kunt u deze zomer in zien.

Het ontwerp voor de dijkversterking gaat in de eerste plaats over waterveiligheid. Daarnaast gaat het ook over verbetering van de verkeersveiligheid en behoud van de inrichting van de omgeving. Ook is er een inpassing gevonden voor het langlopende plan om de hoek van de haven opnieuw in te richten. Hier stond tot 2018 het tankstation. Op deze plek zal de firma Van Dijkhuizen een appartementengebouw laten bouwen.

Wandelen op de boulevard

Een nieuwe damwand, buitenom, wordt straks het verlengde van de havenkade en vormt dan een doorgaande boulevard met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een prettige wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden. Het vorig jaar opgeknapte deel van de Waalkade wordt verbonden met de nieuw te maken kademuur langs de Echteldsedijk. 

Geen aanpassing historische stadsmuur

Het waterschap hoeft de historische stadsmuur niet aan te passen om het hoogwater in de toekomst tegen te houden. Wel is het nodig de stadswal ernaast te versterken. Daarop komt een nieuwe, verlengde stadsmuur.  

Meer informatie

Het waterschap werkt in Rivierenland aan verschillende projecten om de dijken aan nieuwe normen te laten voldoen. Door ze te verhogen en te verstevigen. In onze gemeente  werkt het waterschap aan de dijken van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal.

Meer informatie over het project staat op www.wsrl.nl/StadTiel.