Doe mee met de flitspeiling over energie uit zon en wind

5 dec 2022
Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we energie duurzaam gaan opwekken. Ook in onze gemeente. We horen graag wat u vindt van de opwek van energie uit zon en wind.

U kunt van 5 december tot en met 23 december uw mening geven in de online flitspeiling Swipocratie. De uitkomsten worden verwerkt in het beleid voor zon- en windenergie.

In de flitspeiling kunt u aangeven wat u geschikte plekken vinden voor zonnepanelen en windmolens. En hoe we rekening moeten houden met de omgeving en het landschap. Ook zijn er vragen over de manier waarop u betrokken wilt zijn bij de opwek van duurzame energie.

Wat hebben we al gedaan?

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staat waar en op welke manier we grootschalig duurzame energie gaan opwekken in de regio en in onze gemeente. Bij het opstellen van die RES 1.0 hebben inwoners, ondernemers en organisaties mee gedacht in bijeenkomsten en ook in een flitspeiling.

Wat gaan we nu doen?

Wethouder Erika Spil: “Twee jaar geleden, bij de flitspeiling voor de RES, was er nog geen energiecrisis en waren de energieprijzen nog lang niet zo hoog als nu. We zijn dan ook benieuwd hoe de inwoners nu denken over de opwek van energie uit zon en wind. Daarom doen we nu nog een keer een eigen flitspeiling. Ook gaan we begin 2023 verder in gesprek over de (duurzame) toekomst van Tiel. De uitkomsten verwerken we in het Tielse beleid voor zon- en windenergie. Dat zal niet alleen gaan over grootschalige projecten, maar ook over innovatieve manieren van energie opwek, zoals dubbelgebruik van zonnepanelen in de land- en tuinbouw. De verwachting is dat de raad dit beleid in 2023 bespreekt en vaststelt.”