Duurzaamheidslening koopwoning

Als eigenaar én bewoner van een huis in de gemeente Tiel kunt u een duurzaamheidslening aanvragen. U kunt dit doen voor een aantal energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Denk aan isolatie, dubbelglas en zonnepanelen. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. Het maximum van € 50.000 euro geldt alleen als u uw huis energieneutraal maakt of asbest weghaalt. Voor alle andere maatregelen geldt een maximum van € 30.000 euro. De rente is lager dan bij een gewone lening. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is het actuele rentetarief terug te vinden.

De rente is lager dan bij een gewone lening. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is het actuele rentetarief terug te vinden.

Wie komt in aanmerking?

U bent eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Tiel. Er vindt een toets plaats of u kredietwaardig bent. Ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) met maximaal 10 appartementen kan per appartement een lening aanvragen. Voor VvE's groter dan 10 woningen is een speciale regeling, die kunt u bekijken op http://vve-energieloket.nl.

Welke leningen zijn er?

U kunt op vier verschillende manieren geld lenen. Als u advies wilt over de beste regeling dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijk financieel adviseur. In de meeste gevallen zal de eerste het meest geschikt zijn. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) regelt het financiële gedeelte voor de gemeente Tiel. Op www.svn.nl vindt u de meest actuele regels en voorwaarden voor het de verschillende soorten leningen.

Consumptieve lening

U komt in aanmerking voor deze lening als u de lening kunt terugbetalen. Om dit te bepalen zal SVn een krediettoets doen. Dan wordt er gekeken naar hoeveel u verdient en hoeveel u moet betalen aan hypotheek en andere zaken. Deze lening kent twee varianten:

 • alleen bespaarmaatregelen toepassen: de consumptieve lening energiebesparing
 • het huis energieneutraal of aardgasvrij maken, maar ook voor asbestverwijdering in combinatie met energiebesparing: de consumptieve lening aardgasvrij, energieneutraal en asbest

Hypotecaire lening

U kunt ook uw huis als onderpand gebruiken. Dit kunt u alleen doen als uw huis een overwaarde heeft.

Verzilverregeling

U bent 58 jaar of ouder en u wilt uw huis als onderpand gebruiken. Via de speciale verzilverregeling kunt u dit doen zonder extra maandlasten. De rente die u betaalt is dan wel hoger.

Maatwerkregeling

U kunt van deze regeling gebruik maken als u grote problemen heeft met uw fundering of als er veel asbest in uw huis is. Voorwaarden voor deze regeling vindt u op www.svn.nl.

Waarvoor kunt u een duurzaamheidslening krijgen?

 • Dakisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Vloerisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde dan groter of gelijk aan 1,3 m2 K/W
 • Paneelisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Isolatie massieve muur met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • Doe-het-zelf-isolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 2,5 m2 K/W
 • HR++ glas met een U-glas-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m2K of spouw 15 mm
 • Photovaltaïsch systeem (zonnepanelen) en de daarbij behorende omvormer
 • Zonneboiler
 • Lage temperatuurverwarming, waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T-aanvoer) maximaal 55 graden Celsius is.
 • (Combi)warmtepomp
 • Douchewater met warmte terug winning
 • Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag of een vermindering van de CO2 uitstoot van de woning. Of een verhoging zijn van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van een eigen woning.
 • Verwijderen van asbest in combinatie met isolatie, volgens bovenstaande eisen.
 • Verwijderen van asbest in combinatie met aanleg zonnepanelen.
 • Levensloopbestendig maken van een woning in combinatie met isolatie van de woning. Bijvoorbeeld het maken van een bad- en slaapkamer op de begane grond in combinatie met een of meer isolatiemaatregelen zoals genoemd onder 1 tot en met 7. De voorwaarden voor de isolatie waarde is ook gelijk aan punt 1 tot en met 7. De kosten van de renovatie mogen maximaal 50% van de totale investering voor isolatie bedragen.
 • Aanpassingen van de meterkast tbv aansluiting zonnepanelen.
 • Aanleg sedum dak.
 • Ventilatiesysteem met warmte terugwinning
 • Verwijderen gasaansluiting.
 • Gecertificeerd advies voor nul op de meter of energieneutraal huis.
 • Hotfill set voor (af)wasmachine.
 • Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing (zoals hierboven genoemd). Het leenbedrag voor deze maatregel(en) mag maximaal 50% van de totale investering voor HR++ glas, de ramen, buitendeuren en kozijnen bedragen.
 • Energieprestatie advies (maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd adviseur. Een overzicht van adviseurs vindt u op de website van QBISnl.
 • Energiemonitoringssysteem dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning.
 • Infrarood panelen voor ruimteverwarming in combinatie met de aanleg of aanwezigheid van zonnepanelen.
 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning in combinatie met de aanleg of aanwezigheid van zonnepanelen.
 • Grijswatercircuit: opvangen en hergebruiken van regenwater. Het regenwater moet gebruikt worden in de woning als spoelwater voor het toilet en de wasmachine.

Hoe hoog is de lening?

Het minimum bedrag van de lening is € 2.500, het maximum bedrag € 15.000.
Afhankelijk van het te lenen bedrag verschilt de looptijd van de lening. Tot maximaal € 7.500 is de looptijd 10 jaar, daarboven is de looptijd 15 jaar.
U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente plus aflossing (annuïteitenlening). Extra aflossen is boetevrij.

Voor een VvE geldt dat er minstens 10 VvE leden meedoen en dat de totale lening van de VvE minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 bedraagt.

Wanneer wordt de lening geweigerd?

De lening wordt geweigerd indien:

 • u geen eigenaar-bewoner bent van een woning of appartement in de gemeente Tiel
 • u een aanvraag doet voor een maatregel die niet in de lijst is opgenomen
 • u niet kredietwaardig wordt bevonden
 • de maatregelen al zijn uitgevoerd voordat u de overeenkomst voor de lening aangaat
 • er geen geld meer beschikbaar is voor deze regeling
 1. Voor het aanvragen van een duurzaamheidslening gebruikt u het aanvraagformulier. Hierin moet u aangeven welke maatregelen u wilt treffen en voor welk bedrag u een lening wilt. Dit kan door middel van een offerte of berekening.
  Let op: een VvE die een aanvraag moet doen, moet het formulier opvragen bij het omgevingsloket via omgevingsloket@tiel.nl.
 2. Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen 4 weken:
  1. een voorlopige toewijzingsbrief;
  2. een aanvraagformulier voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
 3. Vul het aanvraagformulier voor het SVn in en stuur het op naar het SVn.
 4. Het SVn toetst uw aanvraag bij Bureau Krediet Registratie. Vervolgens ontvangt u:
  1.  Als het SVn akkoord gaat met uw aanvraag: een offerte met een overeenkomst van de geldlening;
  2.  of als het SVn uw aanvraag afwijst: een afwijzingsbrief.

Als de maatregelen zijn uitgevoerd, vult u het declaratieformulier in dat het SVn u toestuurt.
Het declaratieformulier stuurt u, samen met de originele facturen en betaalbewijzen, naar de gemeente. De facturen worden dan uit uw bouwdepot betaald.

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket. Het loket werkt uitsluitend op afspraak tussen 10.00 en 12.30 uur. U kunt hen telefonisch bereiken of een afspraak maken tussen 8.30 en 12.30: (0344) 63 71 67 of per e-mail via: omgevingsloket@tiel.nl. Het e-mailadres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen.