Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap regelt u via een advocaat. Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen wordt ontbonden door de rechter. Zijn er bij een geregistreerd partnerschap geen minderjarige kinderen, dan is een verklaring van u en uw partner voldoende. Een advocaat of notaris moet deze dan ook tekenen. In alle gevallen heeft u een advocaat nodig.
  • De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.
  • De gemeente schrijft de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd.
  • De officiële datum echtscheiding/ontbinding is de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. En niet de datum van de uitspraak bij de rechtbank.
  • Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren.

U heeft voor het inschrijven van een scheiding of einde geregistreerd partnerschap het volgende nodig:

  • de akte(n) van berusting én
  • een verklaring van de griffier van de rechtbank waaruit de onherroepelijkheid van het vonnis blijkt én
  • een origineel afschrift van het vonnis én
  • een verzoek tot inschrijving van één van de echtgenoten of van beiden.

Aan het aanvragen van echtscheiding zijn kosten verbonden. Hierbij moet u denken aan kosten voor de advocaat en de procedure bij de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een advocaat.