Eén informatie- en adviespunt voor alle zorg- en ondersteuningsvragen

11 sep 2020
De gemeente Tiel gaat de zorg en ondersteuning anders organiseren. Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners van 0-100 jaar met hun zorg- en ondersteuningsvragen op het gebied van Jeugd, Wmo, participatie, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en leerplicht terecht bij één informatie- en adviespunt. Zo willen we de juiste zorg en ondersteuning eerder en nog beter op elkaar afstemmen.

Hier is een organisatie voor nodig onder regie van de gemeente waarin we nauw samenwerken met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. In het organisatierapport dat het college vandaag heeft vastgesteld staat hoe de gemeente het sociaal domein wil organiseren. Hiermee heeft de organisatie de opdracht gekregen om tot uitwerking over te gaan. De richting is bepaald. Nu kunnen we beginnen met de inrichting. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met de gemeentelijke organisatie en de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties.

Wethouder Carla Kreuk: ‘Er zijn veel vormen van hulp. Een gezin kan begeleiding krijgen om uit de schulden te komen. In een gezin kan huiselijk geweld voorkomen waardoor kinderen psychische hulp nodig hebben. Het is niet uitgesloten dat het hierbij om hetzelfde gezin gaat. Met één informatie-en adviespunt voor alle zorg- en ondersteuningsvragen komt er betere toeleiding naar de juiste zorg en kunnen we de juiste zorg en ondersteuning beter op elkaar afstemmen. Dat is op de eerste plaats fijn voor de inwoners met hulpvragen. Het heeft ook als voordeel dat we meer grip krijgen op de uitgaven in de zorg. Door daarnaast meer in te zetten op preventie komen minder mensen in de situatie dat ze een beroep moeten doen op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning.’

Samen aan de slag met de voorbereidingen

De komende maanden gaan alle partijen samen aan de slag met de voorbereidingen die nodig zijn om op 1 januari te kunnen starten. Daaronder valt ook het informeren van inwoners en organisaties.