Eenmalige activiteitensubsidie wijken en dorpen (wijkbudget)

De gemeente Tiel wil zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag per wijk of dorp beschikbaar. Vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en inwoners kunnen deze subsidie aanvragen.

Aanvragen

Er vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers. De activiteit wordt beoordeeld op de volgende punten.

  • De mate van eigen inzet van inwoners bij de activiteit.
  • De grootte van de groep bewoners die de activiteit willen.
  • De mate waarin de aanvraag rekening houdt met het belang van de hele wijk of het hele dorp.
  • De mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp.
  • Het beleid van de gemeente Tiel.

Voorwaarden

Eerst vindt overleg plaats met de wijkregisseur. U kunt daarna een aanvraag doen via het formulier op deze website. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • Een beschrijving van de activiteit(en).
  • Een beschrijving van de resultaten.
  • Een begroting en dekkingsplan.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Als u nog meer moet doen dan hoort u dit wanneer u de subsidie ontvangt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020externe-link-icoon. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen 2020externe-link-icoon.