Eerdere processen-verbaal

Op elk stembureau wordt een proces-verbaal gemaakt met de uitslag. Hierin staat onder meer hoeveel stemmen er op het stembureau zijn uitgebracht en ook het aantal stemmen per kandidaat.

Proces-verbaal officiële uitslag

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt maandag 21 maart de officiële uitslag vast.

Vaststelling aantal stemmen (Model N11)

Verslag waarnemer stembureau beperkte toegang (Model D)