Eerste Bleekveldstraat 6, Tiel, opleggen van maatwerkvoorschriften geluid

1 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Eerste Bleekveldstraat 6 (geluid) het opleggen van maatwerkvoorschriften geluid (ontvangstdatum: 18-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.