Eikenprocessierups

13 mei 2022
De eikenprocessierups zorgt in de zomer soms voor overlast. Om dit te beperken, verzorgt Avri preventieve bestrijding van de rups.

Waarom moeten we de eikenprocessierups bestrijden?

De rupsen kunnen vanaf half mei tot eind juli voor overlast zorgen. De bomen hebben er weinig last van. Maar voor mens of dier kan aanraking met de brandharen van de rups (heftige) jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen of andere allergische reacties geven. Daarom willen we hinder zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen met preventief spuiten

De maatregelen richten zich op de gemeentelijke eikenbomen. Als de bomen voor ongeveer de helft in blad staan wordt een deel van de eikenbomen preventief bespoten met een biologisch middel. De rupsen gaan dood wanneer ze de behandelde bladeren eten.

De rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met een middel dat alleen rupsen doodt. Het bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Plaatsen waar beschermde vlinders voorkomen slaan we over. In Tiel worden allen in bedrijvenpark Medel de gemeentelijke eiken bespoten.

Natuurlijke vijanden

Naast de preventieve bestrijding blijven we inzetten op bestrijding door natuurlijke vijanden. Dit gebeurt onder andere door het ophangen van nestkastjes voor vogels en het aanleggen van bloemrijke en insectenvriendelijke bermen.

Wegzuigen van nesten

Alle voorzorgsmaatregelen moeten helpen om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kunnen er in de maanden mei, juni en juli nog plaatselijk eikenprocessierupsen en nesten opduiken. Daarom inventariseren medewerkers van Avri vanaf begin mei twee keer of er nesten zijn, zodat die alsnog weggezogen kunnen worden.
Avri laat de nesten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Het wordt sterk afgeraden de nesten zelf te verwijderen.

Overlast melden?

  • Hebt u eikenbomen in uw tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Het beste is om contact op te nemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf.
  • Hebt u last van de brandharen, raadpleeg dan uw huisarts.
  • Ziet u eikenprocessierupsen op gemeentelijke bomen? Dan kunt u dat melden via de Avri-app of via de gemeente: 0344- 637 111.