Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Veel huishoudens moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat alle huishoudens gedeeltelijk compenseren door verlaging van de energiebelasting. Maar voor huishoudens met een laag inkomen is dit niet voldoende. Huishoudens met een laag inkomen krijgen éénmalig een extra vergoeding voor de stijgende energieprijzen.

De vergoeding van €800,-  is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm*.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Tiel als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Tiel woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag
 • Als u een lager besteedbaar inkomen heeft om dat u in een minnelijke of wettelijke schuldsanering bent opgenomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

* Inkomensgrenzen inclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1310,05 € 1455,67
Samenwonend/getrouwd € 1871,50 € 1971,05

 

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan bent u bij ons bekend. U hoeft dan niets te doen. In april ontvangt u het bedrag automatisch. Als u in 2021 gebruik heeft gemaakt van individuele inkomenstoeslag, dan krijgt u de toeslag ook automatisch. Heeft u het bedrag half mei niet ontvangen? Neem dan contact op met de Sociale Poort, 0344 - 637 220.

Krijgt u schuldhulpverlening van gemeente Tiel en bent u opgenomen in een minnelijke of wettelijke schuldregeling? Ook dan krijgt u het bedrag automatisch. Heeft u het bedrag op 6 mei niet ontvangen? Neem dan contact op met uw vaste consulent schuldhulpverlening.

Energietoeslag zelf aanvragen

Als u de toeslag niet automatisch krijgt, dan kunt u deze zelf aanvragen. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. We verwachten dat u vanaf half mei de energietoeslag kunt aanvragen via een digitale portal. Als we hier meer over weten, informeren we u hierover op deze pagina.

Hulp nodig bij uw geldzaken?

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Blijf er niet mee rondlopen. Op www.geldfit.nl kunt u een gratis test doen. Op basis van uw antwoorden krijgt u direct een persoonlijk advies. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met de Sociale Poort via 0344 - 637 220. U kunt ook mailen naar schuldhulpverlening@tiel.nl.

Veelgestelde vragen energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • In de gemeente Tiel woont; en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag. Let op, het gaan om het inkomen van uw hele huishouden.
 • Een lager besteedbaar inkomen heeft omdat u in een minnelijke of wettelijke schuldregeling bent opgenomen

U heeft géén recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar bent
 • U student bent en studiefinanciering ontvangt
 • U in een instelling woont
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft

U kunt de energietoeslag aanvragen met behulp van een digitale portal. Op dit moment is aanvragen nog niet mogelijk. U heeft DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Wij verwachten dat de portal half mei klaar is. Zodra hierover meer bekend is, maken we dit bekend op onze website, in Tiel Actueel en op social media.

In Tiel komen speciale spreekuren om inwoners te helpen met het aanvragen van energietoeslag. U kunt hier terecht als u geen computer heeft, maar bijvoorbeeld ook als u graag hulp wilt bij het invullen van uw gegevens. We weten op dit moment nog niet waar en wanneer deze spreekuren zullen zijn. Zodra hierover meer bekend is, maken we dit bekend op onze website, in Tiel Actueel en op social media.

Heeft u geen DigiD? Dan kan de toeslag ook met een papieren formulier worden aangevraagd. Houd u er rekening mee dat u dan mogelijk langer op een reactie moet wachten. Ook hiervoor geldt dat we u informeren zodra de aanvraagformulieren beschikbaar zijn.

Ja, u krijgt altijd een beschikking.

Inwoners die toeslag automatisch krijgen, ontvangen deze vóór 1 mei. Wij sturen u een beschikking nadat het bedrag is overgemaakt. 

Als u de energietoeslag niet automatisch krijgt, dan kunt u deze vanaf half mei aanvragen. U krijgt dan binnen acht weken een beschikking waarin staat of u de toeslag wel of niet krijgt.

Dit kan tot 1 november 2022.

Het is een netto bedrag.

Nee, de energietoeslag is een eenmalige toeslag.

U krijgt de toeslag automatisch als u een PW, IAOW of IAOZ uitkering van Werkzaak Rivierenland ontvangt. Of wanneer u een AIO uitkering van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt.

Krijgt u een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW of een AOW uitkering? In dat geval moet u de toeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf half mei. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u energietoeslag.

Als u alleen een AOW uitkering ontvangt, dan is uw inkomen zeer waarschijnlijk lager dan het norm bedrag. Als u aan de andere voorwaarden voldoet, dan heeft u waarschijnlijk recht op energietoeslag. Let op, er wordt gekeken naar het inkomen van het hele huishouden.

Als uw inkomen (net) boven de norm is, dan krijgt u geen energietoeslag. Komt u in de problemen door een hogere energierekening? Neem dat contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220 of mail naar socialepoort@tiel.nl.

Heeft u energietoeslag gekregen maar twijfelt u of u hier wel recht op heeft? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220. Laat het bedrag in de tussentijd op uw rekening staan. Als blijkt dat u inderdaad geen recht heeft op de toeslag, bent u verplicht deze aan ons terug te betalen.

Gemeente Tiel kreeg half maart meer informatie over hoe wij de regeling moeten uitvoeren. Wij zijn direct begonnen met het uitvoeren van de regeling zodra deze informatie bekend was. We doen er alles aan om de energietoeslag zo snel mogelijk uit te betalen aan alle inwoners die daar recht op hebben.