Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen is de afgelopen periode flink gestegen. Veel huishoudens moeten daardoor hogere energierekeningen betalen. Huishoudens met een laag inkomen konden in 2022 een eenmalige energietoeslag van €1.300,- euro aanvragen.
 •  Alle inwoners die in 2022 een bedrag van € 1300 hebben ontvangen, krijgen in januari of februari 2023 automatisch een nabetaling van € 500.

In de tweede helft van 2023 komt er mogelijk een nieuwe regeling voor de energietoeslag. Op dit moment wachten we op informatie van de rijksoverheid. Daarom kunnen we nog niet vertellen wanneer de energietoeslag 2023 komt. Ook is nog niet bekend hoe hoog de energietoeslag is dit jaar en welke voorwaarden daarvoor gelden. Zodra weer meer informatie hebben, kunt u dit op deze pagina lezen.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om de energietoeslag aan te vragen.

De vergoeding van €1800,-  is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm*.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Tiel als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Tiel woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag
 • Als u een lager besteedbaar inkomen heeft om dat u in een minnelijke of wettelijke schuldsanering bent opgenomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

* Inkomensgrenzen exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1244,54 € 1382,89
Samenwonend/getrouwd € 1777,92 € 1872,49

 

 

Alle inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben gekregen, ontvangen een nabetaling van € 500,-. U ontvangt dit bedrag in januari of februari op uw rekening. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Hulp nodig bij uw geldzaken?

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Blijf er niet mee rondlopen. Op www.geldfit.nl kunt u een gratis test doen. Op basis van uw antwoorden krijgt u direct een persoonlijk advies. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met de Sociale Poort via 0344 - 637 220. U kunt ook mailen naar schuldhulpverlening@tiel.nl.

Veelgestelde vragen energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • In de gemeente Tiel woont; en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag. Let op, het gaan om het inkomen van uw hele huishouden.
 • Een lager besteedbaar inkomen heeft omdat u in een minnelijke of wettelijke schuldregeling bent opgenomen

U heeft géén recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar bent
 • U student bent en studiefinanciering ontvangt
 • U in een instelling woont
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft

Op dit moment kunt u geen aanvraag indienen. 

Bij Dynamiek kunnen inwoners hulp krijgen bij het invullen van het papieren formulier. Inwoners kunnen hiervoor bellen naar 0344 - 621607.

 

Iedereen die in 2022 energietoeslag automatisch heeft gekregen of die een aanvraag heeft gedaan, kreeg een beschikking. Als u de toeslag in 2022 heeft gekregen, ontvangt u in januari of februari 2023 een brief over de verhoging van €500,-.

Energietoeslag 2022 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2022.

Op dit moment kunt u nog geen energietoeslag aanvragen voor 2023.

Het is een netto bedrag.

In 2023 komt er een nieuwe regeling voor de energietoeslag. Op dit moment wachten we op informatie van de rijksoverheid. Daarom kunnen we nog niet vertellen wanneer de energietoeslag 2023 komt. Ook is nog niet bekend hoe hoog de energietoeslag is dit jaar en welke voorwaarden daarvoor gelden.

U krijgt de toeslag automatisch als u een PW, IAOW of IAOZ uitkering van Werkzaak Rivierenland ontvangt. Of wanneer u een AIO uitkering van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt.

Krijgt u een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW of een AOW uitkering? In dat geval moet u de toeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf half mei. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u energietoeslag.

Als u alleen een AOW uitkering ontvangt, dan is uw inkomen zeer waarschijnlijk lager dan het norm bedrag. Als u aan de andere voorwaarden voldoet, dan heeft u waarschijnlijk recht op energietoeslag. Let op, er wordt gekeken naar het inkomen van het hele huishouden.

Als uw inkomen (net) boven de norm is, dan krijgt u geen energietoeslag. Komt u in de problemen door een hogere energierekening? Neem dat contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220 of mail naar socialepoort@tiel.nl.

Heeft u energietoeslag gekregen maar twijfelt u of u hier wel recht op heeft? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220. Laat het bedrag in de tussentijd op uw rekening staan. Als blijkt dat u inderdaad geen recht heeft op de toeslag, bent u verplicht deze aan ons terug te betalen.

Nee, het is niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen. U ontvangt dit extra bedrag in januari of februari automatisch op uw rekening.

U ontvangt het extra bedrag in januari of februari als u het bedrag van 1300 euro al heeft ontvangen.