Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Veel huishoudens moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk gaat alle huishoudens gedeeltelijk compenseren door verlaging van de energiebelasting. Huishoudens met een laag inkomen krijgen éénmalig een extra vergoeding voor de stijgende energieprijzen.
 • Voor alle aanvragen die al een bedrag van € 800 hebben ontvangen, volgt er automatisch een nabetaling van € 500 voor 1 november 2022.
 • Alle aanvragen vanaf 12 oktober 2022 zullen na beoordeling het bedrag van € 1300 in één keer ontvangen. 
 • De eenmalige energietoeslag kunt u aanvragen tot 31 december 2022. 

Aanvraagformulier energietoeslag

Aanvragen met DigiD 

Ook zijn er aankondigingen gedaan over een energietoeslag 2023. Op dit moment kunnen we daar helaas nog geen informatie over geven. Zodra we meer weten, staat de juiste informatie op deze pagina.

De vergoeding van €1300,-  is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm*.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Tiel als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Tiel woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag
 • Als u een lager besteedbaar inkomen heeft om dat u in een minnelijke of wettelijke schuldsanering bent opgenomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

* Inkomensgrenzen exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1244,54 € 1382,89
Samenwonend/getrouwd € 1777,92 € 1872,49

 

 

Ontvangt u een bijstandsuitkering of heeft u in 2021 gebruik gemaakt van individuele inkomenstoeslag? Dan hebben wij de toeslag al aan u uitbetaald. Heeft u het bedrag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220

Krijgt u schuldhulpverlening van gemeente Tiel en bent u opgenomen in een minnelijke of wettelijke schuldregeling? Ook dan hebben wij het bedrag automatisch naar u overgemaakt. Heeft u het bedrag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw vaste consulent schuldhulpverlening.

Energietoeslag zelf aanvragen

Als u de toeslag niet automatisch krijgt, dan kunt u deze zelf aanvragen. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Aanvragen kan op twee manieren:

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat bovenop het bedrag van € 800 nog een bedrag van € 500 kan komen. Uiterlijk 1 november ontvangt u dit bedrag op uw rekening als u het bedrag van € 800 al heeft gekregen. Hiervoor hoeft u niets te doen. 

Hulp nodig bij uw geldzaken?

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Blijf er niet mee rondlopen. Op www.geldfit.nl kunt u een gratis test doen. Op basis van uw antwoorden krijgt u direct een persoonlijk advies. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met de Sociale Poort via 0344 - 637 220. U kunt ook mailen naar schuldhulpverlening@tiel.nl.

Veelgestelde vragen energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • In de gemeente Tiel woont; en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag op de datum van de aanvraag. Let op, het gaan om het inkomen van uw hele huishouden.
 • Een lager besteedbaar inkomen heeft omdat u in een minnelijke of wettelijke schuldregeling bent opgenomen

U heeft géén recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar bent
 • U student bent en studiefinanciering ontvangt
 • U in een instelling woont
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft

Aanvragen kan op twee manieren:

Bij Dynamiek kunnen inwoners hulp krijgen bij het invullen van het papieren formulier. Inwoners kunnen hiervoor bellen naar 0344 - 621607.

 

Ja, u krijgt altijd een beschikking.

Inwoners die toeslag automatisch krijgen, ontvangen deze vóór 1 mei. Wij sturen u een beschikking nadat het bedrag is overgemaakt. 

Als u de energietoeslag niet automatisch krijgt, dan kunt u deze vanaf half mei aanvragen. U krijgt dan binnen acht weken een beschikking waarin staat of u de toeslag wel of niet krijgt.

Energietoeslag 2022 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2022.

Het is een netto bedrag.

Er zijn aankondigingen gedaan over een energietoeslag 2023. Op dit moment kunnen we daar helaas nog geen informatie over geven. Zodra we meer weten, staat de juiste informatie op deze pagina.

U krijgt de toeslag automatisch als u een PW, IAOW of IAOZ uitkering van Werkzaak Rivierenland ontvangt. Of wanneer u een AIO uitkering van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt.

Krijgt u een andere uitkering, bijvoorbeeld een WW of een AOW uitkering? In dat geval moet u de toeslag zelf aanvragen. Dit kan vanaf half mei. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u energietoeslag.

Als u alleen een AOW uitkering ontvangt, dan is uw inkomen zeer waarschijnlijk lager dan het norm bedrag. Als u aan de andere voorwaarden voldoet, dan heeft u waarschijnlijk recht op energietoeslag. Let op, er wordt gekeken naar het inkomen van het hele huishouden.

Als uw inkomen (net) boven de norm is, dan krijgt u geen energietoeslag. Komt u in de problemen door een hogere energierekening? Neem dat contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220 of mail naar socialepoort@tiel.nl.

Heeft u energietoeslag gekregen maar twijfelt u of u hier wel recht op heeft? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Sociale Poort op 0344 - 637 220. Laat het bedrag in de tussentijd op uw rekening staan. Als blijkt dat u inderdaad geen recht heeft op de toeslag, bent u verplicht deze aan ons terug te betalen.

Nee, het is niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen. U ontvangt dit extra bedrag voor 1 november automatisch op uw rekening.

U ontvangt het extra bedrag uiterlijk 1 november 2022 als u het bedrag van 800 euro al heeft ontvangen.