Evenement organiseren

Gaat u een straatfeest of ander evenement organiseren? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang, tijd en locatie. Stuur uw aanvraag op tijd in. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Melding

Als u een klein evenement organiseert dan hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een melding. U kunt volstaan met een melding als u de volgende vragen allemaal met ja kunt beantwoorden.

 • Bedraagt het aantal deelnemers/bezoekers minder dan 250 personen?
 • Vindt het evenement/activiteit plaats tussen 7.00 en 24.00 uur?
 • Als er muziek ten gehore wordt gebracht ligt het geluidsniveau dan onder de 70 decibel(A) op de dichtstbijzijnde gevel?
 • Is er een vrije doorgang van 3,5 meter voor hulpdiensten gewaarborgd?
 • Als er objecten worden geplaatst, zijn die dan samen kleiner dan 50 m2?

Heeft u een vraag met nee beantwoord? Dan vraagt u een vergunning aan.

Voor het doen van een melding kunt u het 'Klein evenement meldingsformulier' (pdf, 187 kB) invullen. Uw melding moet binnen 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn.

Evenementenvergunning

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u het 'Aanvraagformulier evenementenvergunning' (pdf 90 kB) gebruiken.

Dan gaat het om evenementen waarbij het mogelijk is of zelfs te verwachten is dat die risico’s met zich meebrengen. De risico’s kunnen liggen in de sfeer van openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of het milieu. Maar ook kan er overlast ontstaan voor de omgeving bijvoorbeeld door geluid of parkeren.

De gemeente bepaalt dan de categorie. Dit gebeurt aan de hand van de Risicoscan evenementenveiligheid.

Categorieën

De gemeente hanteert drie verschillende categorieën:

 • Categorie A: regulier evenement - U dient de aanvraag voor een A- evenement 5 weken van tevoren in.
 • Categorie B: aandacht evenement - De aanvraag voor een B-evenement moet 10 weken van tevoren worden ingediend.
 • Categorie C risico evenement - De aanvraag voor een C-evenement moet 10 weken van tevoren worden ingediend. - Voor een C-evenement in de evenementenweekenden in september (2e en 3e weekend), is dat 14 weken van tevoren.

Als u twijfelt over de categorie waar onder het door u te organiseren evenement valt, neem dan contact op met de gemeente. Wij kunnen u dan vertellen wat de aanvraagtermijn van uw evenement is.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Wegafzetting

Als tijdens de straatbarbecue of het straatfeest een weg geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt, is een afzetting altijd noodzakelijk (ook als u kunt volstaan met een melding). Voor het brengen, halen en huren van afzethekken met de juiste verkeersbebording zullen kosten in rekening worden gebracht. Bij de heer B. van Meeteren, telefoonnummer: (0345) 58 53 53, kunt u informatie krijgen over deze kosten. Ook kunt u een afspraak maken over de levering van het afzetmateriaal.

Het evenementenjaar in de gemeente Tiel loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Alle categorie B- of categorie C-evenementen voor het volgende seizoen moeten worden vermeld op eerst de voorlopige en later de definitieve evenementenkalender. Deze kalender biedt alle belanghebbenden in een vroeg stadium inzicht over wat er het volgende evenementenjaar staat te gebeuren. Ook maakt een dergelijke inventarisatie het mogelijk om vervolgens evenementen te spreiden in tijd of per locatie.

Evenementen die niet (tijdig) zijn aangemeld voor de evenementenkalender moeten minimaal 14 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Aanmeldingen voor de evenementenkalender moeten elk jaar vóór 15 november worden ingediend. U kunt daarvoor het formulier 'Aanmelden evenementenkalender' (pdf, 47 kB) gebruiken.

Vaststelling evenementenkalender

Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2018 de evenementenkalender 2018-2019 vastgesteld.

Deze kalender is verplicht voor alle categorie B en categorie C evenementen (dit zijn evenementen waarbij het mogelijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu) in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Met betrekking tot categorie A evenementen (dit zijn evenementen waarbij niet verwacht wordt dat die gebeurtenis leidt tot risico's voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu) is het niet nodig om deze aanvragen volgens de jaarplanning (evenementenkalender) te behandelen. In verband met de link die er is met de hinderscore en voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn ze toch opgenomen.

U kunt de Evenementenkalender 2018-2019 (pdf, 453 kB) en de daarbij behorende Hinderscore (pdf, 138 kB) downloaden.

Evenementensubsidie en sponsoring

Per jaar is er bij de gemeente Tiel een bedrag beschikbaar voor subsidiëring en sponsoring van evenementen. In de deelverordening evenementensubsidies en de regeling sponsoring kunt u lezen wanneer u daarvoor in aanmerking komt.

U dient de evenementensubsidie minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement aan te vragen door middel van het 'aanvraagformulier evenementensubsidie' (pdf, 45 kB).

 

 

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn afhankelijk van het aantal bezoekers dat wordt verwacht.

 • minder dan 1000 bezoekers € 47,30
 • tussen 1000 en 5000 bezoekers € 173,60
 • meer dan 5000 bezoekers € 889,60

Deze bedragen worden verhoogd met € 5,75 voor het publiceren van de verleende vergunning.