Evenementen op 26 en 27 april in Kapel Avezaath

17 apr 2019
Verleende evenementenvergunning door de burgemeester: Oranjevereniging Kapel-Avezaath voor het organiseren van evenementen op 26 en 27 april 2019 in een feesttent op het sportveld naast de speeltuin en school aan de Zoelensestraat in Kapel-Avezaath ter gelegenheid van de viering van Koningsdag (11 april 2019). In verband met de festiviteiten is op 26 en 27 april een parkeerverbod aan beide zijden van de Zoelensestraat en de Kromme Steeg, voor wat betreft de wegvakken tussen de Kapelstraat en Hoge Hof.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.