Extra handen voor de zorg

Heeft u een achtergrond in de zorg en wilt u helpen tijdens de Coronacrisis?

Extra handen voor de zorg

Bent u oud-zorgmedewerker en wilt u helpen in de strijd tegen corona? Dan kunt u uw diensten aanbieden op www.extrahandenvoordezorg.nl. Speciale teams koppelen oud-zorgmedewerkers aan regionale zorginstellingen. Zo komen oud-professionals terecht waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Geen zorgprofessional en toch helpen?

Geen ervaring en/of opleiding in de zorg? Ook dan kun je helpen. Bijvoorbeeld door je via het Rode Kruis in te zetten voor kwetsbare mensen met een klein sociaal netwerk. Maak je interesse om bij te springen kenbaar via www.rodekruis.nl/ready2help.