Tussen de ballonnen een man en een kind. Links staan twee vrouwen te stralen. Helemaal links staat een jongen te praten met iemand buiten beeld.

Feestelijke opening van De Adamshof door De Sonnewijser

06 november 2023
Nieuws

De Sonnewijser heeft vrijdagmiddag 3 november het schoolgebouw aan de Adamshof feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Dave Verbeek van Onderwijs opende samen met een leerling de nieuwe school. "Elk kind verdient de beste mogelijke start in het leven en een optimale kans op een mooie toekomst", geeft hij aan. "Goed onderwijs in goede schoolgebouwen levert daaraan een belangrijke bijdrage." 

De Sonnewijser biedt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Vrijwel altijd is er sprake van complexe problematiek, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid. Het aantal leerlingen groeit bij De Sonnewijser aan de Jacob Cremerstraat. Daarom heeft de gemeenteraad in 2022 geld vrij gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van de Sonnewijser in het schoolgebouw aan de Adamshof. Dit is totdat er een vaste oplossing is voor de huisvesting van De Sonnewijser. De locatie aan de Jacob Cremerstraat blijft nog even nodig.

Praktisch werken

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het gebouw te vernieuwen en om het geschikt te maken voor de route Arbeid van de Sonnewijser. De leerlingen krijgen door de nieuwe praktijklokalen volop de kans om zoveel mogelijk praktisch te werken. Zo ontwikkelen zij hun talenten.

Locatieleider Sonnewijser Lara Hofman: “Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente Tiel, Architectenbureau De Witte Oss en bouwbedrijf De Vree en Sliepen is er een schoolgebouw neergezet dat voldoet aan de behoeften van onze leerlingen om praktisch te kunnen leren. Zo zijn er bijvoorbeeld een leskeuken en een woonhuis waar leerlingen worden voorbereid op hun toekomst. Leerlingen vinden dat het gebouw rust uitstraalt en voelen zich er snel thuis.”

Verduurzaming gebouw

Er is al een begin gemaakt met de verduurzaming van het schoolgebouw. De ventilatie is aangepast, de buitenkant is geïsoleerd en de buitenkozijnen zijn vervangen. Ook is de verlichting aangepast naar LED. In de toekomst wordt meer geld vrijgemaakt om het schoolgebouw te verduurzamen. Dan blijft ook voor langere tijd geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Foto's : Jan Bouwhuis