Financiële bijdrage van Rijk voor herontwikkeling Veilingterrein en nieuwe woonbuurt Teisterbantlaan

15 dec 2021
De bouw van circa 325 woningen op het Veilingterrein en circa 90 woningen in de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan is weer een stap dichterbij. De gemeente Tiel ontvangt namelijk circa 3 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls (WBI).

Deze subsidie van het Rijk is bedoeld om in de nabije toekomst bijna 600 nieuwe woningen in de Spoorzone van Tiel te realiseren. Naast de locaties Veilingterrein en Teisterbantlaan onderzoekt de gemeente of er binnen de Spoorzone een derde woningbouwlocatie kan worden ontwikkeld, bijvoorbeeld Het Taluud en omgeving.  

Ben Brink, wethouder Veilingterrein is enthousiast over de toekenning. “De WBI is bedoeld om de bouw van betaalbare woningen in gemeenten te versnellen. In september hebben we bij het Rijk een aanvraag voor de WBI gedaan. We zijn ontzettend blij dat de aanvraag nu is gehonoreerd. Het betekent een fantastische impuls voor de woningbouw in Tiel! Naast deze bijdrage van het Rijk heeft de provincie Gelderland voor de herontwikkeling van het Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan nog eens 2,5 miljoen euro subsidie toegezegd.”

Naar verwachting neemt het college van B&W in de loop van januari een besluit over het schetsontwerp stedenbouwkundig plan voor het Veilingterrein en de Teisterbantlaan. Daarna neemt de gemeenteraad in februari een besluit over de definitieve investeringen in de ontwikkeling van het Veilingterrein en de Teisterbantlaan. 

Behoefte aan nieuwe woningen en huisvesting Lingecollege

In Tiel is er– net als in de rest van Nederland – enorme behoefte aan nieuwe woningen. Het Veilingterrein is een toplocatie om te wonen, direct naast het station en de binnenstad. En ook aan de Teisterbantlaan in Tiel West woon je dichtbij voorzieningen.

Wethouder Marcel Melissen van Wonen over de plannen in de Spoorzone: “Op het Veilingterrein komen koopwoningen en appartementen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen. Ook kijken we of we in een deel van de oude veilinggebouwen appartementen kunnen maken. Naast bijvoorbeeld horeca of andere activiteiten. Het beroepscollege van het Lingecollege krijgt een nieuw gebouw op de hoek Papesteeg-Teisterbantlaan. Daardoor komt er aan de Teisterbantlaan ruimte voor een nieuwe woonbuurt met circa 90 koopwoningen.

Invulling stedenbouwkundig plan met inbreng van omwonenden

De gemeente is nu samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Thius bezig met het opstellen van het schetsontwerp Stedenbouwkundig plan voor het Veilingterrein en de Teisterbantlaan. In een dialoogronde voor de zomer hebben omwonenden en andere betrokkenen al wensen en aandachtspunten ingebracht. Het stedenbouwkundig plan wordt gemaakt op basis van de gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan. Het omvat concrete plannen op het gebied van onder meer woningbouw, verkeer, parkeren en openbare ruimte. In februari wordt het schetsontwerp, net als bij de gebiedsvisie, voorgelegd aan omwonenden, (toekomstige) gebruikers, inwoners van Tiel en andere betrokkenen. De reacties worden daarna verwerkt in de definitieve stedenbouwkundige plannen. Medio 2022 brengt de gemeente dan nieuwe bestemmingsplannen in procedure zodat in 2023 vervolgens de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw van de woningen eind 2024.

Partners

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Met BPD werkt de gemeente ook samen in de ontwikkeling van de woonbuurt aan de Teisterbantlaan. Vanuit het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland de partners in het project met kennis, informatie en subsidie. En nu heeft dus ook het Rijk een aanzienlijke financiële bijdrage beschikbaar gesteld.