links vrouw in lichtblauw pak steekt duim op, rechts man in grijs pak toont folder

Flinke premie voor winkels die naar Tiel komen

20 juni 2024
Nieuws

Tiel werkt hard aan het opknappen van de binnenstad. De gemeente wil ook graag bijdragen aan een mooi en veelzijdig winkelaanbod. Ondernemers die zich in de stad willen vestigen of die van een zijstraat naar het hoofdwinkelgebied verhuizen, kunnen daarom een flinke premie krijgen.

Er is al langer een subsidieregeling om ondernemers te helpen, leegstand tegen te gaan en een sterk winkelcentrum te vormen. Uit evaluatie met winkeliersvereniging Hart van Tiel en de Vereniging Vastgoedeigenaren blijkt dat deze onvoldoende aansluit op de vraag van (potentiële) ondernemers.

Advieskosten

De regeling is daarom vernieuwd. De belangrijkste verandering is dat het niet langer alleen gaat om een verplaatsingssubsidie. Ook nieuwe ondernemers kunnen er aanspraak op maken. Tiel betaalt allereerst mee aan de advieskosten om te onderzoeken hoe haalbaar een plan is. Deze advieskosten kunnen volledig gedekt worden met subsidie tot een bedrag van maximaal 3.000 euro.

Vestigingskosten

Vervolgens is er subsidie als bijdrage in de kosten om een zaak in de hoofdwinkelstraten te vestigen of in een zogenoemde aanloopstraat. In dat laatste geval gaat het niet om winkels en horeca, maar om andere functies zoals dienstverlening, ambachtelijke bedrijven, ateliers of galeries. Voor deze kosten verstrekt Tiel maximaal 50 procent van de kosten tot een maximum van 20.000 euro. 

Verfraaiing

Tot slot is er een subsidie voor het verfraaien van leegstaande panden. De eigenaar kan een bijdrage van 50 procent van de kosten tot 2.000 euro krijgen om de etalage of ruiten aan de straatzijde te verfraaien met passende bestickering. Voorbeelden hiervan zijn al te vinden in de Kleibergsestraat en op de hoek van de Voorstad en de Oliemolenwal.

Voorwaarden

Het is de bedoeling om de regeling eenvoudig en toegankelijk te houden. Er zijn natuurlijk wel voorwaarden en termijnen waar aanvragers aan moeten voldoen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeente Tielexterne-link-icoon. Mensen die een aanvraag willen doen kunnen altijd een afspraak maken bij de gemeente voor een kop koffie en een vooroverleg. Dat kan via subsidiebinnenstad@tiel.nl of 0344-637 111.