Fractievoorzitters presenteren coalitieakkoord 2022 – 2026

5 jul 2022
De onderhandelingen over de vorming van een coalitie zijn afgerond. De fracties van PvdB, PvdA, VVD, GroenLinks en ProTiel zijn gekomen tot een akkoord. Op maandagmiddag 4 juli 2022 presenteerden de fractievoorzitters het coalitieakkoord in het Flipje en Streekmuseum.

Bouwen aan een aantrekkelijke gemeente

Onder het motto ‘Samen door… Een krachtige toekomst voor Tiel’ gaan de fracties de komende vier jaar samenwerken aan de duurzame ontwikkeling van Tiel. Samen willen ze verder bouwen aan een aantrekkelijke gemeente, waar de Tielenaren zelf, maar ook alle bezoekers zich prettig en veilig voelen. Een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Nu en in de toekomst. Dit doen ze transparant en in samenwerking met de raad, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Hoofdthema’s

Er ligt een coalitieakkoord met een gezond financieel meerjarenperspectief. Het akkoord bestaat uit vijf hoofdthema’s:

  • Leefomgeving
  • Vitale Stad
  • Mens & Samenleving
  • Inwoners
  • Financiën & Bedrijfsvoering.

Per thema beschrijven de fracties wat ze willen bereiken en wat ze daarvoor in de komende vier jaar gaan doen. Hierbij sluiten ze ook aan bij de Toekomstvisie Tiel, die in 2019 is vastgesteld. 

Openbare raadsvergadering: raad ontvangt coalitieakkoord en wethouders worden geïnstalleerd

Tijdens de openbare raadsvergadering op 6 juli 2022 bieden de fractievoorzitters het coalitieakkoord aan de gemeenteraad aan en is er gelegenheid om hierover te praten. Die avond worden ook de beoogd wethouders geïnstalleerd. U bent van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen.

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van de gemeente Tiel, Ambtmanstraat 13.