Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Bachtstraat 1, veranderen van de inrichting

28 apr 2020
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Bachtstraat 1, het veranderen van de inrichting.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.