Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Heiligestraat 78

23 jul 2020
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Heiligestraat 78, bemaling voor het ontgraven kelder

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.