Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Kleibergsestraat 2 Tiel, maatwerkvoorschriften vetafscheider

17 dec 2019
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Kleibergsestraat 2 Tiel, de maatwerkvoorschriften voor een vetafscheider.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.