Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Nieuwe Tielseweg 111 Tiel

9 mrt 2021
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Nieuwe Tielseweg 111 Tiel, een lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen – bronbemaling.

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.