Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Panovenweg 12 Tiel, oprichten van een loods

31 jul 2020
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Panovenweg 12 Tiel, oprichten van een loods (ontvangstdatum: 20-7-2020).

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.