Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Westledeplein 1 Tiel

9 Feb 2021
Geaccepteerde melding activiteitenbesluit: Westledeplein 1 Tiel, starten van een bakkerij

Tegen de acceptatie van een melding is geen bezwaar, zienswijze of beroep mogelijk.