Gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan gereed

20 jul 2021
Er ligt een gebiedsvisie voor het Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie op 20 juli goedgekeurd. De volgende stap is dat de gemeenteraad in september van dit jaar een besluit neemt over de gebiedsvisie.

In de visie staan de ideeën die de gemeente heeft om van het Veilingterrein een plek te maken waar het fijn wonen, ontmoeten, werken en naar school gaan is. Dat doen we niet alleen. We doen het samen met partners BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Ook de inbreng van omwonenden is opgenomen in de visie. Verder wil de gemeente samen met BPD aan de Teisterbantlaan op de plek van het huidige Beroepscollege van het Lingecollege ook een nieuwe woonbuurt maken met ongeveer 80 koopwoningen. Het Beroepscollege aan de Teisterbantlaan verhuist dan naar het Veilingterrein. 

Reacties uit dialoogronde 1

De vier partners spraken in juni tijdens een eerste dialoogronde met omwonenden en  andere belangstellenden. Verschillende deelnemers gaven een reactie op de ideeën uit de concept gebiedsvisie. In de gebiedsvisie waarover het college 20 juli een besluit nam, is een deel van de reacties verwerkt. Wethouder Ben Brink: “Bij de eerste dialoogronde was er vooral veel belangstelling van omwonenden van het Veilingterrein. Mooi om te zien dat er ook inwoners kwamen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe woningen. De reacties uit dialoogronde 1 zijn voor een deel verwerkt in de definitieve gebiedsvisie. Het merendeel van de vragen en opmerkingen die we ontvingen zijn vooral op uitwerkingsniveau (en niet op het niveau van de gebiedsvisie). Daarom hebben we deze reacties niet meegenomen in de definitieve gebiedsvisie. Maar we nemen ze wel mee in het stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundigplan werken we zaken nader uit. Ook vraagt een deel van de reacties nog om verder onderzoek.”

Hoofdlijnenakkoord ondertekend

Gemeente Tiel,  BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Thius hebben op 15 juli in het gemeentehuis van Tiel het Hoofdlijnenakkoord ondertekend. Daarin staan afspraken om de gebiedsvisie uit te werken tot een concreet plan en een samenwerkingsovereenkomst. Het college van B&W stemde al op 11 mei met deze overeenkomst in. 

Gebiedsvisie online

De gebiedsvisie staat online op www.tiel.nl/veilingterrein en op www.tiel.nl/teisterbantlaan. Daar staat ook meer informatie over beide projecten. 

Behoefte aan nieuwe woningen en huisvesting Lingecollege 

Op het Veilingterrein komen koopwoningen en appartementen in verschillende prijsklassen, sociale huurwoningen en onderwijs. Ook kijken we of we in een deel van de oude veilinggebouwen appartementen kunnen maken. Naast bijvoorbeeld horeca, ruimte voor ontmoeting en andere activiteiten. In de woonbuurt aan de Teisterbantlaan komen koopwoningen in verschillende prijsklassen. Voor het Lingecollege komt een nieuw gebouw op de hoek Papesteeg/Teisterbantlaan. Wethouder Melissen: “Eind 2021 wordt duidelijk of we met financiële ondersteuning van provincie en rijk de plannen kunnen realiseren. Als dat het geval is, starten we in 2022 met opstellen van het Omgevingsplan. In 2023 kunnen vervolgens de voorbereidende werkzaamheden starten. Als alles volgens planning verloopt start de bouw van de woningen eind 2023, begin 2024. En krijgt onze stad een mooie nieuwe school en twee mooie nieuwe woonbuurten in een groene omgeving waar behoefte aan is bij huidige en toekomstige inwoners.”