Gebruikersonderzoek juni/juli 2014

In juni 2014 is in opdracht van de gemeente een gebruikersonderzoek gehouden onder de huurders en eigenaren van woningen om inzicht te verkrijgen in de ervaringen met de werking en exploitatie van het bodemenergiesysteem. Een groot deel van de bewoners van Passewaaij buurt 7 was niet tevreden over de warmtevoorziening, zoals die werd geleverd door het bedrijf Eco-maat BV. Het ging daarbij onder meer om de ervaringen met de binnen- of buiteninstallatie, de dienstverlening van Eco-Maat en/of de facturering.

Uitkomsten

U kunt de rapportage van Gebruikersonderzoek Duurzaam bodemenergiesysteem Buurt 7 Passewaaij 2014 downloaden.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er behoefte lijkt te zijn aan meer en betere informatie over het systeem en de werking ervan. Ook was helder dat er meer duidelijkheid moet komen over de tarieven. De ontevredenheid over het comfort, service en facturering is met het onderzoek bevestigd. Daarnaast gaven de resultaten aan dat er brede belangstelling is voor een zogenaamde klankbordgroep.

Het gebruikersonderzoek heeft onder andere geleid tot het instellen van een klankbordgroep van 40 bewoners. Uit de klankbordgroep was een kerngroep geformeerd van 7 personen. De kern- en klankbordgroep had een adviserende en bemiddelende rol richting de gemeente en de bewoners van Passewaaij buurt 7. Zij hadgeen mandaat om namens de bewoners te spreken