Gemeente Tiel en provincie Gelderland zetten schouders onder ontwikkeling Veilingterrein en Teisterbantlaan

29 sep 2021
De gemeente Tiel en de provincie Gelderland hebben grote stappen gezet in de herontwikkeling van het Veilingterrein en de locatie Teisterbantlaan. De Gebiedsvisie Veilingterrein is vastgesteld en er is een subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls van het Rijk ingediend.

Bovendien zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie positief over het project en dragen het voor aan de Provinciale Staten om hiervoor een aanzienlijke subsidie beschikbaar te stellen. Bij definitieve toekenning van deze subsidies starten in 2023 de werkzaamheden.

De Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk is bedoeld om de woningbouw in gemeenten te versnellen. In december 2021 wordt duidelijk of het Rijk de subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls aan de gemeente toewijst. In november besluiten Provinciale Staten of provincie de aanvullende middelen beschikbaar stelt, bij toekenning van de WBI.

Start werkzaamheden in 2023

De komende maanden wordt de gebiedsvisie uitgewerkt tot een schetsontwerp stedenbouwkundig plan. Afhankelijk van de toekenning van de verschillende subsidies en daarmee de haalbaarheid van het plan, presenteren we de concrete plannen rond de jaarwisseling. Dan gaan we opnieuw met de inwoners en belangstellenden in gesprek, zodat we opnieuw de reacties kunnen verwerken in de definitieve plannen. In 2022 starten we met het wijzigen van het Omgevingsplan, het huidige bestemmingsplan. In 2023 starten daarna de werkzaamheden.

Dialoog met inwoners

De inwoners van Tiel reageerden in mei en juni tijdens de eerste dialoogronde positief op de concept gebiedsvisie voor beide woningbouwlocaties. De dialoogbijeenkomsten werden goed bezocht en de reacties van omwonenden en belanghebbenden hebben niet tot grote aanpassingen van de gebiedsvisie geleid. Belangrijkste aanpassing is de verhoging van het aantal woningen op de locatie Teisterbantlaan van circa 60 naar circa 80 woningen.

Metamorfose Veilingterrein

Als alles volgens plan loopt, krijgt het Veilingterrein de komende jaren een echte metamorfose. Het Veilingterrein verandert in een aantrekkelijke woonbuurt met ongeveer 325-350 woningen voor jong en oud. Ook is het de plek voor een modern en duurzaam onderwijscomplex van het Beroepscollege van het Lingecollege. Waardevolle bebouwing wil de gemeente behouden voor Tiel. Bijvoorbeeld om in te wonen, te werken en te ontmoeten. Het huidige Beroepscollege aan de Teisterbantlaan verhuist naar het Veilingterrein. Daardoor komt er aan de Teisterbantlaan ruimte voor een woonbuurt met ongeveer 80 woningen.

Samenwerking overheden

Gedeputeerde Peter Kerris en wethouders Ben Brink en Marcel Melissen zijn verheugd dat de intensieve samenwerking tussen provincie en gemeente nu concrete resultaten oplevert.

Peter Kerris: “Het Veilingterrein staat al jaren leeg. We hebben de kans om 600 woningen te bouwen op een toplocatie in de binnenstad van Tiel. Die kans moeten we samen pakken. Met steun van Den Haag kan in 3 jaar de schop in de grond. Meer woningen, minder leegstand!”.  

Ben Brink: ”De gemeente Tiel is het college van Gedeputeerde Staten erg dankbaar voor de concrete steun. Door dit besluit van GS, het besluit van de gemeenteraad over de Gebiedsvisie en de bereidheid van de gemeente om te investeren in het gebied rond het spoor, de Spoorzone, hebben we een zeer kansrijke subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk.”

Marcel Melissen: “In Tiel is er– net als in de rest van Nederland – enorme behoefte aan nieuwe woningen. Het Veilingterrein is een toplocatie om te wonen, direct naast het station en de binnenstad. En ook aan de Teisterbantlaan in Tiel West woon je dichtbij voorzieningen. Naast het Veilingterrein en de Teisterbantlaan onderzoeken we binnen de Spoorzone ook kansen voor de ontwikkeling van een derde woningbouwlocatie. We streven ernaar de komende jaren circa 600 woningen in de Spoorzone te realiseren en Tiel daarmee een positieve impuls te geven.”

Meer informatie over het project en de partners

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Met BPD werken we ook samen in de ontwikkeling van de woonbuurt aan de Teisterbantlaan. Vanuit het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland de partners in het project met kennis, informatie en subsidie. Alle betrokken partijen willen een concrete en haalbare transformatie. Dankzij de intensieve betrokkenheid in het voortraject, veel gedeelde kennis én de samenwerking tussen de partners, zijn we dichterbij dan ooit om dit te bereiken.

Meer informatie over beide projecten leest u op de projectpagina veilingterrein en projectpagina teisterbantlaan.