Met een drone in beeld gebracht waar het park Lingerijck gaat komen. Op het pad zie je drie mensen lopen.

Gemeente Tiel kan door met plannen Anders Wonen en Park Lingerijck

31 januari 2024
Nieuws

De gemeente Tiel is in het gelijk gesteld door de Raad van State over het bestemmingsplan voor Anders Wonen en Park Lingerijck. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Hiermee blijft het bestemmingsplan in stand dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 15 december 2021. 

Dat betekent dat de gemeente door kan met de uitvoering van de plannen voor zowel het voedselpark Park Lingerijck als de woningen met zorgunit voor Anders Wonen. Dat past in de Toekomstvisie van Tiel en het coalitieakkoord.

Juist en zorgvuldig gewerkt

Wethouder Remco Dijkstra: ”De Raad van State vindt dat we als gemeente juist en zorgvuldig hebben gewerkt. Nu kunnen we voor een groep kwetsbare mensen een woonvoorziening creëren. Voor hen komt er een plek in onze stad. Ook het geplande voedselpark kan verder worden ontwikkeld.“

Voor kwetsbare Tielse inwoners realiseren we beschermd en begeleid wonen en wordt de veiligheid geborgd. De komende tijd gaat de gemeente over tot realisatie. Dit in goed overleg en afstemming met omwonenden en belanghebbenden, zoals Kleurrijk Wonen.