Gemeente Tiel moet bezuinigen

18 apr 2019
Geef je meer geld uit dan er binnen komt, dan moet je bezuinigen. Dat geldt ook voor de gemeente Tiel. Het huishoudboekje van de gemeente Tiel is niet op orde. Al een aantal jaren heeft de gemeente te weinig geld. Dit komt vooral doordat de gemeente hoge kosten heeft voor de zorg aan (kwetsbare) inwoners. Het Rijk geeft Tiel veel te weinig geld om deze taken goed uit te voeren.

Waarom bezuinigen?

Het huishoudboekje in Tiel laat al een aantal jaren een tekort zien. Ook dit jaar verwachten we dat deĀ  inkomsten lager zijn dan de uitgaven. Tot nu toe kon dit tekort worden aangevuld met geld dat we gespaard hadden voor tegenvallers. Helaas is dit spaarpotje bijna leeg. Dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. De gemeente wil de inkomsten en uitgaven weer in balans brengen. Daarvoor moet de gemeente jaarlijks tussen 2 en 2,5 miljoen euro bezuinigen.

Is het alleen een financieel probleem?

Nee, het is niet alleen een financieel probleem. Er zijn ook inhoudelijke keuzes nodig om ervoor te zorgen dat Tiel in de toekomst een vitale, sociale en aantrekkelijke stad blijft. Dit betekent dat we waar nodig ook gaan investeren. In de tweede helft van 2019 gaan we hiervoor een aparte aanpak maken.

Wat merkt u van de bezuinigingen?

Het bedrag dat de gemeente moet bezuinigen is fors. Daarom bekijken we alle mogelijkheden om te bezuinigen. Iedereen in Tiel zal vanaf 2020 iets gaan merken van de bezuinigingen.

Wanneer is duidelijk waarop we bezuinigen?

Half mei maakt het college van B&W een voorstel voor de gemeenteraad met bezuinigingsmogelijkheden. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in juni 2019 en bepaalt uiteindelijk waarop de gemeente gaat bezuinigen.