Gemeenten en ROC Rivor doen onderzoek naar laaggeletterdheid

11 Feb 2022
Het Roc Rivor, de acht gemeenten uit regio Rivierenland doen samen met onderzoeksbureau Artéduc onderzoek naar het vergroten van taalvaardigheid bij volwassenen met een Taal Ontwikkelingsstoornis.

‘Met TOS nooit meer de klos’

Het aantal laaggeletterde inwoners in onze regio is hoog. En het opleidingsniveau is in vergelijking met andere regio’s laag. Een van de redenen hiervoor is mogelijk een Taal Ontwikkelingsstoornis, afgekort TOS. Mensen met TOS hebben moeite met taal met name het begrijpen en/of het verwoorden van zaken vinden ze lastig.  De naam van het onderzoek is ‘Met TOS nooit meer de klos’. Wetenschappelijk onderzoek naar TOS bij volwassenen is zeer weinig aanwezig. En zeer gewenst.

De organisaties willen met dit onderzoek een meer structurele en deskundigere aanpak van laaggeletterdheid opzetten. Waardoor het aantal laaggeletterde inwoners minder wordt. Het resultaat van het onderzoek is om  professionals een nieuwe manier te geven om TOS vast te stellen. En een praktisch scholingsaanbod voor laaggeletterde inwoners ontwikkelen.

Startbijeenkomst

Het onderzoek begint met een startbijeenkomst op dinsdag 15 februari om 15.30u. De bijeenkomst is online. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die tijdens hun werk te maken hebben met laaggeletterde inwoners. Organisaties hebben een aparte uitnodiging ontvangen.

Taal Ontwikkelingsstoornis

Een Taal Ontwikkelingsstoornis bij volwassenen is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het verwerven van taal. Mensen hebben daardoor moeite in het begrijpen, schrijven en/of spreken van taal. Dit zorgt voor problemen in het dagelijks functioneren.

Naar schatting heeft 3% van de volwassenen TOS. Dat zijn ongeveer 415.000 inwoners in Nederland. In sommige regio’s van het land gaat het hierbij om een groot aantal mensen. Dat zijn vooral de regio’s waar het aantal laaggeletterden en laagopgeleiden hoog zijn. Eén van deze regio’s is de regio Rivierenland.