Gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats: Gasthuislingelaan 136, Tiel

17 jan 2019
Burgemeester en wethouders van Tiel hebben besloten: om in de directe nabijheid van het perceel Gasthuislingelaan 136 één parkeerplaats te reserveren voor het voertuig waarmee de gehandicapte persoon die in de omgeving woont zich vervoert.

U kunt alle op dit onderwerp betrekking hebbende stukken inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.