Geurincident deel binnenstad Tiel

15 augustus 2023
Nieuws

Afgelopen weekend is een klein deel van het centrum van Tiel afgesloten geweest voor onderzoek naar en bestrijding van geuroverlast. Door metingen vanhet RIVM is vastgesteld dat het om Tetrahydrothiofeen (THT) gaat.

Deze stof wordt toegevoegd aan aardgas om het van een sterke, herkenbare geur te voorzien. Aardgas zelf is in geen enkele meting gevonden. THT is een vluchtige stof die in de gemeten concentraties in de openbare ruimte kan zorgen voor irritatie van de slijmvliezen in bijvoorbeeld de ogen of keel. De irritatie is ook weer snel weg wanneer je niet meer op deze manier met de stof in aanraking bent.

Eerst is de THT gevonden in het riool en in een waterelement op het Plein in Tiel. Grondig onderzoek door de hulpdiensten in het riool en de omgeving heeft niet opgeleverd waar het vandaan kwam.  Op zondag is de stof gevonden in een tuin aan de Tolhuiswal, achter het streekmuseum. De geur trok ook door naar de naastgelegen kelder van het streekmuseum.

De brandweer heeft het riool gespoeld en de locatie in de tuin besproeid. De geur is daarmee verdwenen. Tijdens inspectierondes op maandag 14 augustus  is deze niet opnieuw aangetroffen.

Het waterelement op het Plein en de tuin aan de Tolhuiswal staan niet in verbinding met het riool. Een verder onderzoek van het rioolstelsel, aanvullend op het onderzoek dat zaterdag al de hele dag heeft plaatsgevonden, vindt de gemeente Tiel daarom niet nuttig.

De mogelijkheid van een moedwillige dumping of plaatsing van de stof is onderzocht door onderzoek in de buurt en het uitlezen van camerabeelden. Dit heeft tot nu geen mogelijke bronnen van herkomst opgeleverd. Van deze  stof is bij deskundigen niet bekend dat deze gebruikt wordt bij de productie van synthetische drugs.

Samen gevat constateert de gemeente dat de herkomst van de THT onbekend is. Dat deze bij de gemeten concentraties van afgelopen weekend geen risico voor de veiligheid of gezondheid oplevert en dat we het effect van de stof in de openbare ruimte kunnen bestrijden door spoelen of besproeien met water.

De gemeente stelt nu een team samen met verschillende specialisten om te bekijken of er nog aanknopingspunten gevonden kunnen worden die naar de herkomst van de stof leiden en of herhaling van een dergelijk incident voorkomen kan worden.