Grasmat rondom ondergrondse containers

24 mrt 2021
Avri heeft grasmatten neergelegd rondom de ondergrondse containers aan de Hertog Karellaan. Deze metamorfose moet er toe leiden dat mensen minder afval rond de containers neerzetten. Het neerleggen van grasmatten is de aftrap voor een schonere Hertogenwijk.

Door het plaatsen van grasmatten zetten mensen minder afval naast de container neer. Dit komt doordat mensen een associatie krijgen van schoon en daardoor een barrière ontstaat om afval te dumpen. Dat is ook nodig. Steeds meer bewoners van de Hertogenwijk ergeren zich aan het (zwerf)afval en ongedierte in hun wijk. Daarom hebben Avri, gemeente Tiel, Mozaïek, woningcorporaties Thius en Kleurrijk Wonen de handen ineen geslagen om de leefomgeving in de Hertogenwijk te verbeteren.

Verbeteren schone leefomgeving

Het plaatsen van grasmatten is niet het enige wat in de Hertogenwijk gebeurt. Alle bewoners krijgen een flyer hoe ze afval moeten aanbieden. Deze uitleg is ook in het Pools, Arabisch en Engels. In de flats komen posters met dezelfde boodschap. Daarnaast gaat Avri extra voorlichting geven. Ook is er de komende tijd extra aandacht voor het zwerfafval in de wijk. Dit doen we samen met vrijwilligers van Stichting Duurzaam Rivierenland en Stichting Tiel Tip Top.

Wethouder Frank Groen: “Niemand vindt het fijn om te wonen in een rommelige omgeving. In de Hertogenwijk zie je dat het aanbieden van afval beter kan. Steeds meer bewoners ergeren zich aan het rondslingerende afval en zien dat het ongedierte van dit afval gretig gebruik maakt. Dat is niet goed voor het woongenot. De komende tijd hebben we extra aandacht voor het afval in de Hertogenwijk. Dit doen we door voorlichting op papier, maar ook door het gesprek aan te gaan.”