H. Beenakker

Functie

Burgemeester

Portefeuille

 • Openbare orde en (integrale) veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding
 • Coördinatie handhaving
 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie en voorlichting
 • Stadspromotie
 • Algemeen juridische zaken
 • Publiekszaken (wettelijke taken)
 • Klachtenbehandeling
 • Coördinatie burgerparticipatie
 • Coördinatie Toekomstvisie Tiel

Projecten

 • Arbeidsmigranten (coördinatie)
 • Verkenning verplaatsing Coffeeshops

Onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter gezagsdriehoek de Waarden
 • Voorzitter Regio Fruit Delta Rivierenland
 • Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsregio
 • Voorzitter stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland-Zuid
 • Lid Arrondissementeel Justitieel Beraad Oost-Nederland
 • Lid bestuurlijke landelijke adviescommissie brandweer Veiligheidsberaad
 • Voorzitter Stichting Vrienden van de Sint Maarten