Hang de regenboogvlag uit op 11 oktober

30 sep 2022
Op 11 oktober vieren we dat je mag zijn wie je bent en dat je mag houden van wie je wilt: Coming Out Day. Met deze oproep vragen we iedereen, de regenboogvlag uit te hangen in de week van Coming Out Day.

Al een aantal jaren wordt Coming Out Day ook in Tiel gevierd. We zijn een regenbooggemeente en we vinden het belangrijk dat iedereen erbij hoort en meetelt. We passen niet allemaal in hetzelfde hokje en dat is oké.

Wie het daar mee eens is, kan dat laten zien door het ophangen van de regenboogvlag op 11 oktober.  De regenboogkleuren staan voor alle verschillen die er tussen mensen kunnen zijn. De kleuren laten zien dat er ruimte is voor verschil en tegelijkertijd dat je bij elkaar hoort.

Heeft u geen vlag? Neem dan contact op met Margreet Griepink door een e-mail te sturen naar mgriepink@tiel.nl.

Programma Coming Out Week

  • Maand oktober LHBTI expositie in het Kunstkabinet, Waterstraat 46 in Tiel
  • Zondag 9 oktober om 10.00 uur een kerkdienst in de Ontmoetingskerk, Burgermeester Meslaan 91 in Drumpt
  • Zondag 9 oktober van 14.30 tot 17.00 uur een gezellig samenzijn in de Roze Soos, Wijkcentrum Het Oosthonk, Meeslaan 2a in Tiel. Alle LHBTI ers in Tiel zijn uitgenodigd en verder iedereen die het gezellig vindt om deze middag mee te maken. Toegang gratis
  • Dinsdagmorgen 11 oktober om 9 uur hijsen van de Regenboogvlag bij het Stadhuis met toespraken van de burgemeester en de voorzitter van de Roze Soos. Het voltallige college is hierbij aanwezig. Daarna drinken we koffie  met roze koeken in het Stadhuis. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn
  • Op 11 oktober wappert bij veel organisaties en inwoners de regenboogvlag. Scholen besteden op eigen wijze aandacht aan Coming out Day
  • Dinsdagavond 11 oktober start het identiteit café in de bibliotheek. Deze bijeenkomst staat in het teken van een theatervoorstelling waarna we met elkaar in gesprek gaan. Jongeren mogen samen met hun opvoeder of begeleider een kijkje komen nemen!
  • Donderdagavond 13 oktober om 20.30 uur draait de film Swan Song in het Filmhuis van het Theater De Agnietenhof