Hans Beenakker

Burgemeester

Portefeuille

 • Openbare orde en (integrale) veiligheid
 • APV en bijzondere wetten
 • Brandweer en politie
 • Communicatie en voorlichting
 • Algemeen juridische zaken
 • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
 • Regionale samenwerking (Public affairs/lobby)
 • Regionale samenwerking
 • Publiekszaken (wettelijke taken)
 • Klachtenbehandeling
 • Coördinatie participatie
 • Kabinetszaken
 • Representatie algemeen
 • Aanjager Toekomstvisie

Projecten en programma's

 • Overleg RS4 (Tiel, Harderwijk Doetinchem, Zutphen)
 • Opvang vluchtelingen (Oekraïne)
 • Bestuurscultuur

Verbonden partijen

 • Vz Gezagsdriehoek De Waarden
 • Vz Regio FruitDelta Rivierenland
 • Plv Vz Veiligheidsregio Gelderland Zuid: DB en AB
 • Pfh Brandweer VRGZ
 • Lid Arr. Justitieel Beraad Oost Gelderland
 • Lid BAC brandweer veiligheidsberaad

Nevenfuncties

 • Voorzitter Gezagsdriehoek De Waarden politie Oost-Nederland
 • Voorzitter Regio Rivierenland/Fruitdelta
 • Voorzitter Economic Board Regionaal InvesteringsFonds Fruitdelta
 • Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsregio
 • Lid bestuurlijke landelijke adviescommissie brandweer Veiligheidsberaad
 • Voorzitter stuurgroep Veiligheidshuizen Tiel-Nijmegen
 • Lid Arrondissementieel Justitieel Beraad Oost-Nederland
 • Lid bestuurlijke begeleidingsgroep veiligheidsstrategie Oost-Nederland
 • Voorzitter stichting Vrienden van de St. Maarten

Vervanger

Carla Kreuk