Herstel laanstructuur in Dr. Schaepmanstraat en Dr. Troelstrastraat

20 jan 2022
Veel kastanjebomen in de Dr. Schaepmanstraat en Dr. Troelstrastraat zijn de afgelopen jaren dood gegaan door de kastanjebloedingsziekte. Ook de nog resterende bomen worden langzaam aangetast. Samen met bewoners van beide straten hebben we een plan gemaakt om de laanstructuur weer te herstellen.

Dat gaan we doen door nieuwe bomen te planten in grote plantvakken. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind februari van dit jaar starten.

De werkzaamheden beginnen met de kap van de resterende kastanjebomen. Hiervoor heeft de gemeente vergunning verleend. Daarna plaatsen we 45 nieuwe bomen terug. Onder de bomen komen grote plantvakken waarin we onder andere struikroos en struikkamperfoelie aanplanten. Hiermee ontstaat weer een mooie groene verbinding tussen het station en het centrum.