Het proces Veilingterrein

Al tientallen jaren heeft de gemeente het idee om het Veilingterrein te ontwikkelen. Hier leest u wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En hoe het proces de komende tijd eruitziet.

2022

 • Januari: Het college stelt het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan vast en maakt het openbaar. We kunnen nu echt verder!
 • Februari:
  • Dialoogronde 2: In gesprek met de stad over het Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan.
  • De gemeenteraad  stelt een investeringskrediet van 8,3 miljoen euro beschikbaar. Hiermee is het geld om de plannen uit te voeren.
 • Juni:
 • 5 juli: Dialoogronde 3: Inloopavond over het Stedenbouwkundig Plan, het Beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanprocedure
 • 3 augustus tot 14 september: Ontwerp Bestemmingsplan ligt ter visie
 • 2023: Sloop, en woonrijpmaken
 • 2024: Start bouw

2018 - 2021

 • september 2018: de gemeente organiseerde een inloopavond waar inwoners van Tiel konden aangeven hoe zij de herontwikkeling zien en de gemeente ideeën meegeven. De uitkomsten hiervan hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.
 • januari 2020 - april 2021: de gemeente, BPD, Thius en Lingecollege werkten aan het haalbaarheidsonderzoek. Dit gebeurde ‘achter de schermen’. We wilden eerst duidelijk krijgen wat er mogelijk en haalbaar is en wat nu precies wel en niet tot de ontwikkeling van het Veilingterrein behoort.
 • Begin 2021: de gemeente kocht de gebouwen en terreinen van de Vrije Markt, Ali Baba Bazaar, 2Switch en Plein12 aan. De bedrijven blijven voorlopig hier nog gevestigd op het Veilingterrein, totdat de nieuwbouw van start gaat.
 • Juni 2021: dialoogronde 1 over de concept gebiedsvisie. 
 • Vanaf juli 2021: met de uitgangspunten uit de gebiedsvisie maken we een stedenbouwkundig plan. 
 • September 2021:
  • tussenstap in het tot stand komen van het stedenbouwkundig plan: opstellen van een programma van eisen.
  • inloopbijeenkomst op maandag 27 september van 19.30 uur tot 21.00 uur in restaurant Buitensporig, Stationsplein 1 in Tiel voor het stellen van vragen over de gebiedsvisie die 22 september is vastgesteld.
  • de raad nam op 28 september een besluit over de gebiedsvisie. 
  • Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld. 
 • Oktober 2021: Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld
 • December 2021: schetsontwerp stedenbouwkundig plan gereed
 • December 2021: De provincie geeft een subsidie van 2,3 miljoen euro en het Rijk een subsidie van ongeveer 3 miljoen euro. Lees het persbericht.