Het Tielse sportbeleid: iedereen in beweging

8 mrt 2022
In december stelde de gemeenteraad het Tielse sportbeleid vast. Om nog meer inwoners optimaal te laten genieten en profiteren van sport- en bewegen. Wethouder Carla Kreuk en Bert de Rooij, voorzitter van de Federatie Tielse Sportverenigingen, vertellen meer over de ambities en samenwerking.

In het sportbeleid staat wat de gemeente doet om haar inwoners gezond, vitaal en weerbaar te laten zijn en houden. En hoe we sportverenigingen en andere organisaties ondersteunen.  “Bewegen is hartstikke leuk en het maakt je fit, dat gun ik iedereen. We hopen meer inwoners in beweging te krijgen,” vertelt wethouder Kreuk enthousiast.

Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van amateursportverenigingen en het onderhoud van sportaccommodaties. “Door het sportbeleid kunnen sportverenigingen doen waar zij goed in zijn. Sport-en beweegaanbod ontwikkelen en aanbieden,” reageert Bert.

Bewegen mogelijk maken voor iedereen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand niet meedoet aan het Tielse sport- en beweegaanbod. “Bijvoorbeeld omdat er geen geld voor is. Omdat de accommodatie niet rolstoelvriendelijk is of omdat iemand geen vervoer heeft. Maar ook omdat iemand zich niet welkom of thuis voelt bij een vereniging. Of het sport- en beweegaanbod niet leuk vindt. Als wij weten wat mensen tegenhoudt, kunnen we daar iets aan doen. We gaan dit dus onderzoeken,” legt Bert uit.

Wethouder Carla Kreuk: “We willen graag dat de groep Tielenaren die sport en beweegt veel groter wordt. We proberen nu al belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld met het Volwassenenfonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor mensen met een beperkt inkomen. Er is speciaal aanbod voor kinderen met autisme of mensen met dementie of chronische aandoening. En er komen steeds meer G-teams bij sportverenigingen. Ook voor ouderen komt er steeds meer passend aanbod. Zoals walking voetbal en walking rugby.”

Meer samenwerking

Het sportbeleid sluit goed aan bij het Tielse Sportakkoord. Daarin kijken sportaanbieders, onderwijs, zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties naar de kansen voor sport en bewegen in Tiel. Bert: “We zoeken naar nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Door het sportakkoord is er geld beschikbaar om echt aan de slag te gaan.”

“We willen graag dat zoveel mogelijk Tielenaren gezond zijn. En in beweging zijn en kunnen blijven. We bereiken dat alleen door goed samen te werken met veel organisaties. Daarom betrekken we niet alleen sportverenigingen. Maar bijvoorbeeld ook huisartsen, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en het ziekenhuis. En werkgevers voor wie gezondheid en vitaliteit van werknemers ook van groot belang is. De preventieve kracht van sport wordt steeds meer omarmd ,” vult wethouder Kreuk aan.

De buurtsportcoach heeft een belangrijke verbindende rol. “De buurtsportcoach kent de mensen in de wijk en weet wat er speelt. De buurtsportcoach bouwt vertrouwen op. En signaleert wat de drempels zijn voor mensen om te gaan bewegen. Misschien haalt een beweegmaatje de drempel wel weg. Door de samenwerking tussen de buurtsportcoach, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen we uiteindelijk meer inwoners in beweging,”  vertelt wethouder Kreuk.

Mooie initiatieven

In Tiel hebben we een mooi sport- en beweegaanbod. En er komen steeds meer initiatieven bij. Wethouder Kreuk: “Ik ben trots op alle initiatieven die er zijn. Een mooi voorbeeld is Tiel Onbeperkt Sportief, een ontzettend leuke sportdag waaraan verschillende organisaties, verenigingen en onderwijs samenwerken.”

Ook willen we meer mogelijkheden creëren om buiten te bewegen. “Bijvoorbeeld met fiets- en wandelroutes of een hinkelpad als we een stoep aanleggen. Het plan voor een beweegveldje op de Waalkade. Of een fietsenrek die je ook kan gebruiken als rekstok,” noemt wethouder Kreuk.

Bert: “Het hoeft niet alleen in de buitenruimte te zijn. Sommige scholen combineren bijvoorbeeld rekenen met beweging.”

“We horen graag nieuwe ideeën. Inwoners kunnen contact opnemen via sportintiel.nl om hun ideeën te delen.” sluit Carla af.