Het voedselbos

Tijdens de bijeenkomst met omwonenden ontstond het plan om het naastgelegen terrein in te richten als Voedselbos. Daarna heeft de gemeente dit initiatief samen met een aantal omwonenden globaal uitgewerkt.

De uitwerking is te zien in de Schets Voedselbos.  De schets is een eerste stap in het onderzoek naar de mogelijkheid van het realiseren van een voedselbos op deze plek. De raad heeft in een motie van 11 november 2021 om zo’n onderzoek naar de haalbaarheid van een Voedselbos gevraagd.

In de volgende stap werken we samen met de omwonenden de plannen voor een Voedselbos verder uit tot een realistisch en haalbaar plan. Het tempo van de ontwikkeling van het Voedselbos en de Anders Wonen locatie hoeft niet hetzelfde te zijn. Als we deze zaken hebben uitgewerkt en uitgezocht, vragen we de raad om een besluit over het realiseren van het  Voedselbos, geld hiervoor en de planning.