Hoe bestrijden we de eikenprocessierups?

28 mei 2021
De eikenprocessierups is de laatste tijd weer regelmatig in het nieuws. Mensen en dieren hebben vooral vanaf half mei en in juni en juli last van de brandharen van deze rups. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en de nesten. Wat doet de gemeente aan (preventieve) bestrijding en wat kunt u zelf doen?

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. De rups leeft op eikenbomen. De aanwezigheid van de rupsen is vaak te zien aan de kaalgevreten bomen. De nesten bestaan uit een dicht opeengehoopt spinsel van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen. Deze haren dringen  in de huid, ogen en luchtwegen. Dat kan leiden tot klachten als jeuk, een pijnlijke huid, ademhalingsproblemen en oogontsteking. Bent u in contact gekomen met de rupsen of brandharen? Was dan uw huid goed en spoel uw ogen goed uit met water. Als u ernstige klachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts. Raadpleeg voordat u uw huisarts belt eerst de websites van de GGD, RIVM of processierups.nu. Hier vindt u meer informatie.

Bestrijding van de eikenprocessierups

Jonge rupsjes zijn moeilijk te bestrijden. Insecten, vogels en vleermuizen kunnen dat beter. Pas als de rupsen wat groter zijn, brandharen krijgen en in nesten gaan leven kunnen we ze bestrijden. Dat doen we door de nesten uit de bomen te zuigen. Eind mei of begin juni onderzoeken we de eiken. Eiken met rupsen krijgen een lintje en zo snel mogelijk daarna worden de rupsen weggezogen.

Ontdekt u een nest in het openbaar groen? Neem dan contact met ons op via (0344) 637 111. Wij geven Avri dan opdracht om de nesten weg te halen.

Vindt u eikenprocessierupsen in uw tuin? Dan is het uw taak om ze te bestrijden. Ons advies is: doe dat niet zelf, maar neem contact op met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf.

Waarom bestrijden we de rupsen niet preventief?

De eikenprocessierupsen zijn te bestrijden met aaltjes (Nematoden) of bacteriën. Deze manier van bestrijden heeft een groot nadeel. Niet alleen de eikenprocessierupsen gaan dan dood, maar ook alle andere rupsen in een eik. Eiken zijn belangrijke bomen voor veel insecten, vogels en andere dieren. Hier horen ook de natuurlijke vijanden van de processierupsen bij zoals sluipwespen en zweefvliegen. Door preventieve bestrijding van rupsen krijgen deze natuurlijke vijanden het ook moeilijker.

Worden ze dan nergens preventief bestreden?

Ja wel, op Medel moeten we wel preventief bestrijden. Er zijn daar te weinig natuurlijke vijanden. Na de bestrijding controleren we of er toch nog rupsen zijn.

Geen preventieve bestrijding, wat dan wel?

Sluipwespen en zweefvliegen zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Deze insecten schuilen onder andere in bloemrijke bermen en natuurlijke bosjes. Een goed voorbeeld is Dr. J.M. Den Uijllaan. Hier staan de eiken in bloemrijke bermen, waar ook natuurlijke bosjes in de buurt staan. In maar 30% van de eiken hoefden we rupsen te bestrijden. Maar dat kan beter. Dit jaar maaien we niet meer de hele berm. We laten bij iedere maaibeurt op een paar plekken een gedeelte van het gras staan. Daardoor bloeit de berm langer en blijven de insecten een schuilplek houden.

Kunt u ook iets doen?

Ja, dat kunt u zeker. Zet bijvoorbeeld bloeiende planten die geschikt zijn voor bijen in uw tuin. Want die zijn ook goed voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Of knip de planten in de tuin pas weg na de winter af. Gooi de afgeknipte stengels niet gelijk weg, maar leg ze tot eind april in een hoekje in de tuin. Veel insecten overwinteren namelijk in de holle stengels van deze planten.

Of hang een nestkastje op voor vogels en vleermuizen. Want ook die houden van de eikenprocessierups. Maar pas op: hang deze niet in een eik, want eikenprocessierupsen gebruiken die dan ook als nest. En nog een laatste tip: stop met voeren van vogels nu de kou voorbij is, want anders gaan ze niet op zoek naar smakelijke eikenprocessierupsen om te eten.