Hoe staat het met de ontwikkeling van het oude winkelcentrum Kwadrant?

8 okt 2021
Het oude winkelcentrum Kwadrant wordt gesloopt. Dat leidde bij sommige inwoners tot vragen. Want hoe staat het nu eigenlijk met de plannen van de eigenaar, VDU uitzendorganisatie, voor een appartementengebouw voor arbeidsmigranten (buitenlandse werknemers) op deze plek. In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken.

We kunnen ons voorstellen dat ook de verspreiding van de folder van VDU (CeVaDo) in de buurt tot dezelfde vragen leidt. Deze folder is niet met medewerking van de gemeente verstuurd.  Bovendien staat in deze folder onjuiste informatie over de planning.

De eigenaar laat het oude winkelcentrum slopen, maar dat betekent niet dat er binnenkort al gebouwd mag worden. Het college en de gemeenteraad hebben nog geen besluit genomen over centrale huisvesting voor arbeidsmigranten op deze plek. Ook is er nog geen goedgekeurd plan.

Bestemmingsplanwijziging nodig

Er is niet alleen nog geen goedgekeurd plan. Om op de plek van Kwadrant een appartementencomplex te mogen bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Een bestemmingsplan is een plan waarin staat waarvoor je een stuk grond of een gebouw mag gebruiken.  Zo’n plan herzien we pas na goed overleg met omwonenden. Ook zijn er verschillende onderzoeken nodig. De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast na een zorgvuldige inspraakprocedure. Pas als er een nieuw bestemmingsplan is, kan de gemeente een omgevingsvergunning geven voor een nieuw gebouw.

Wonen arbeidsmigranten beter te regelen op centrale plekken

In onze regio is veel werk in de transport en logistiek en in de fruitteelt. Voor dit werk komen mensen uit andere landen hier tijdelijk werken. Zij zorgen er mede voor dat onze economie blijft draaien. Dat betekent ook dat er woonruimte moet zijn. In centrale huisvesting zijn betere woon- en leefomstandigheden beter te regelen. Dat geldt ook voor het beheer en toezicht. En het zorgt voor minder verkeer- en parkeerdruk en andere mogelijke overlast in de woonstraten. De gemeente wil meewerken aan plannen voor centrale huisvesting. We stellen daaraan een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is, naast een geschikte locatie, dat de woonhuizen die nu verhuurd worden aan arbeidsmigranten weer te koop komen. Zo komen er meer woningen beschikbaar voor inwoners die op zoek zijn naar een koopwoning.