Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht aanvragen)

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 15, 16 of 17 maart 2021 uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u stemmen. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde mag voor maximaal drie andere kiezers stemmen (3 volmachten aannemen).

Iemand machtigen kan op twee manieren.

Via de stempas (onderhandse volmacht)

De makkelijkste manier van machtigen is een 'onderhandse volmacht'. U kunt stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in de gemeente Tiel woont. Dit kan tot op de dag van de stemming.

  • Vul hiervoor de achterzijde van de stempas in.
  • Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de stempas ondertekenen.
  • Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw (maximaal vijf jaar verlopen) legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.
  • Nu kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen.

Let op: de gemachtigde moet uw stem uitbrengen tegelijk met zijn of haar eigen stem.

Via schriftelijke volmacht 

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Tiel woont. Deze persoon moet wel zelf een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezing. Een schriftelijke volmacht kunt u vanaf 16 februari aanvragen door in te loggen met uw DigiD

  • Uw aanvraag moet u voor vrijdag 12 maart 17.00 uur indienen bij de gemeente.
  • De gemachtigde ontvangt daarna een volmachtbewijs per post.
  • Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs hoeft u dan niet mee te geven, omdat de gemeente bij de aanvraag uw identiteit heeft kunnen vaststellen. 

Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken en kunt u niet meer zelf stemmen.