Basis registratie personen

Informatie over Basisregistratie Persoonsgegevens

22 januari 2024
Nieuws

De gemeenteraad heeft in december 2023 een besluit over de gegevensverstrekking basisregistratie personen Tiel vastgesteld. Hierin staat hoe we omgaan met het delen van gegevens van mensen die in Tiel wonen. 

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle Nederlanders. De gemeente houdt de gegevens in de BRP bij. Overheidsinstanties en een aantal andere organisaties gebruiken deze gegevens.

Wilt u weten welke organisaties gegevens van u kunnen ontvangen? Ga naar www.rijksoverheidexterne-link-icoon en zoek op ‘BRP’. Hier vindt u meer informatie.

Aanvraag geheimhouding

U heeft als inwoner recht op geheimhouding van uw persoonsgegevens. U kunt dit online aanvragen via: www.tiel.nl/geheimhouding-persoonsgegevensexterne-link-icoon. Het is niet mogelijk om voor alle organisaties uw gegevens geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van de gegevens wel beperken.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over de gegevensverstrekking, dan kunt u de verordening en het reglement lezen op www.overheid.nlexterne-link-icoon