Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Burgemeester Meslaan 66

2 Feb 2022
Op de Burgemeester Meslaan 64-66 staan nu nog de gebouwen van een oud metaalbedrijf. Er zijn plannen om deze gebouwen te slopen en hier zes vrijstaande woningen te bouwen. Op 14 februari organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden.

Om het plan mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 2 februari ter inzage voor het geven van een reactie.

Op de informatieavond krijgt u informatie over het bestemmingsplan en het bouwplan. Dat bouwplan is ontwikkeld met inbreng van omwonenden.  Ook kunt u vragen stellen aan onze medewerkers.  

Aanmelden verplicht

Door corona is het noodzakelijk dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Daarom is het belangrijk dat wij weten hoeveel mensen er komen. Wilt u naar de informatieavond komen? Stuur dan een mail aan erispens@tiel.nl. Schrijf in de mail uw naam/namen en telefoonnummer. Een paar dagen voor de informatieavond ontvangt u een mail met meer informatie over de bijeenkomst, zoals de plaats en de tijden.