Integraal Kindcentrum Passewaaij

Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin onderwijs (basisschool De Bataaf), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Door daarnaast ook ruimte te scheppen voor activiteiten van en door de wijkvereniging en het integreren van een gymzaal worden ook voorzieningen voor de wijk gerealiseerd.
De SKOR (Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland) in samenwerking met de gemeente Tiel een visie ontwikkeld over een brede school/IKC in Passewaaij. Op basis van deze visie is bekeken wat de mogelijkheden zijn en zijn plannen hiervoor verder uitgewerkt.

In juli 2016 hebben burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd om de bouw mogelijk te maken. Op 21 september heeft de gemeenteraad formeel ingestemd met het voorstel. 

In de noordwesthoek van Passewaaij buurt 7 ligt een ruim perceel. Op dit perceel wordt het IKC ontwikkeld. Zie afbeelding voor de ligging van de locatie.

Samenwerkende partners

  • Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland (SKOR)
  • KaKa, kinderdagverblijf
  • Wijkvereniging Passewaaij
  • Beheerder gymzaal (Sportplaza)
  • Bewoners

Eerste kwartaal 2021

Het IKC is klaar en opgeleverd! Passewaaij is een mooi nieuw gebouw rijker. Het gebouw heeft de naam De Stater gekregen. Genoemd naar een munt die in het verre verleden werd gebruikt en ook in de omgeving is gevonden. 

Vanwege corona kon het gebouw in januari helaas nog niet worden gebruikt. De deuren bleven dicht. Maar in februari mochten de scholen en kinderopvang eindelijk weer open en zetten de leerlingen van de Bataaf en kinderopvang Kaka hun eertste stappen in het gebouw. Voor de wijkvereniging en Sportplaza is het nog niet zo ver. Zij kunnen nog geen gebruik maken van het nieuwe gebouw.

Digitale rondleiding

Door corona is een officiële opening met een open dag voor de hele buurt en alle betrokkenen helaas niet mogelijk. Daarom hebben we een filmpje gemaakt om u kennis te laten maken met de Stater. De plek waar onderwijs, opvang en bewoners samenkomen.

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Karin van Dorenmalen, telefoon 0344 - 637 338, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.

Documenten:

gebouw IKC De Stater van bovenaf gezien