Integraal Kindcentrum Passewaaij

Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin onderwijs (basisschool De Bataaf), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijns- en zorgactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Door daarnaast ook ruimte te scheppen voor activiteiten van en door de wijkvereniging en het integreren van een gymzaal worden ook voorzieningen voor de wijk gerealiseerd.
De SKOR (Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland) in samenwerking met de gemeente Tiel een visie ontwikkeld over een brede school/IKC in Passewaaij. Op basis van deze visie is bekeken wat de mogelijkheden zijn en zijn plannen hiervoor verder uitgewerkt.

In juli 2016 hebben burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd om de bouw mogelijk te maken. Op 21 september heeft de gemeenteraad formeel ingestemd met het voorstel. 

In de noordwesthoek van Passewaaij buurt 7 ligt een ruim perceel. Op dit perceel wordt het IKC ontwikkeld. Zie afbeelding voor de ligging van de locatie.

Samenwerkende partners

 • Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland (SKOR)
 • KaKa, kinderdagverblijf
 • Wijkvereniging Passewaaij
 • Beheerder gymzaal (Sportplaza)
 • Bewoners

Planning

Globaal gaan we uit van de volgende stappen in de tijd:

 • 2016 Opstellen Programma van Eisen
 • 1e helft 2017 Ontwerpfase, schetsontwerp tot Definitief Ontwerp
 • najaar 2017 Voorbereiding en Aanbesteding
 • eind 2017 Start Bouw

Door de mislukte aanbesteding is de planning niet gehaald.

 • Aanpassen plannen en nieuwe besluitvorming 2e helft 2018 en 1e kwartaal 2019
 • Nieuwe aanbesteding vanaf 2e kwartaal 2019
 • Gunning eind 2019
 • Start bouw februari 2020
 • Oplevering 15 december 2020

Januari 2021

Vanaf 4 januari 2021 gaan de kinderen van de Bataaf en kinderopvang Kaka, naar een nieuw gebouw. De wijkvereniging maakt ook gebruik van het gebouw. Daarmee verlaten zij het pand aan het Koerierspad. Sportplaza wordt de exploitant van de gymzaal voor sportclubjes in de avonduren.

Vanwege corona is het helaas niet mogelijk dit feestelijk voor de hele buurt en alle betrokkenen te doen. Daarom maken we als gemeente een filmpje als alternatief. Dit is te zien vanaf 14 januari 2021.

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Karin van Dorenmalen, telefoon (0344) 63 73 38, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.

Documenten:

IKC Passewaaij impressie zonder kap noord
IKC Passewaaij impressie zonder kap noordoost
IKC Passewaaij impressie zonder kap noordwest
IKC Passewaaij impressie zonder kap zuidwest